SASTANAK LOKALNE UPRAVE I PREDSJEDNIKA MJESNIH ZAJEDNICA

Opština Petnjica

Krajem prošle nedjelje, u administrativnoj zgradi Opštine Petnjica održan je sastanak predsjednika mjesnih zajednica sa predstavnicima lokalne uprave.

Na sastanku je bilo riječi o saradnji lokalne uprave i mjesnih zajednica u prethodnom periodu kao i o problemima i predlozima mjera za unapređenje saradnje u narednom periodu.

Predsjednici mjesnih zajednica su izrazili zadovoljstvo saradnjom sa lokalnom upravom u prethodnoj godini. Istakli su napore lokalne uprave u realizaciji brojnih aktivnosti u mjesnim zajednicama kao što su: izgradnja vodovoda, probijanje i nasipanje puteva, sanacija oštećenog asfalta, postavljanje propusta za vodu, izgradnja mostova, rekonstrukcija školskih, zdravstvenih i vjerskih objekata, čišćenje snijega, pomoć i podrška poljoprivrednicima, studentima i građanima lošijeg imovnog stanja. Ono što su svi istakli kao glavni problem je loša niskonaponska mreža i uopšte elektrosnabdijevanje zbog čega je nemoguće koristiti pojedine aparate koji su potrebni u procesima proizvodnje i prerade sirovina u proizvodnim pogonima i domaćinstvima a česti su i kvarovi na kućnim električnim aparatima.

Takođe je bilo riječi i o problemu javnog prevoza i prevoza učenika na čijem se rješavanju intenzivno radi.

Ono na šta je stavljen akcenat za rješavanje u ovoj godini je problem sa elektrosnabdijevanjem, nastavak radova na vodovodu Murovsko vrelo i vodovodu u Savinom Boru, nastavak radova na probijanju, nasipanju i asfaltiranju puteva u svim mjesnim zajednicama, izgradnja mostova i mnoge druge aktivnosti u cilju prevazilaženja problema s kojima se stanovnici Petnjice svakodnevno susreću a čije je rješavanje u nadležnosti lokalne uprave.

ALDIJANA JAVOROVAC