ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE U PETNJICI: U 2018. FOKUS NA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Rejhan Ramčilović

Iz kancelarije Zavoda za zapošljavanje Opštine Petnjica najavili su da će u ovoj godini biti fokusirani na zapošljavanje lica sa invaliditetom sa područja Opštine Petnjica kako bi im omogućili da svojim radom daju doprinos društvu i obezbijede sebi bolji život.
Savjetnik kancelarije Zavoda za zapošljavanje opštine Petnjica, Rejhan Ramčilović, kazao je da je država opredijelila 1.500.000,00€ sredstava za zapošljavanje lica sa invaliditetom.Zavod subvencionira poslodavcu u slučaju zapošljavanja lica sa invaliditetom I to, ako lice sa invaliditetom ima procenat tjelesnog oštećenja preko 50% subvencionira mu se 75% bruto zarade za period zaposlenja, a za lica sa mnjim procentom invaliditeta, prvu godinu subvencionira 75%, drugu godinu 60% I svaku narednu godinu, dok je zaposleni u random odnosu, Zavod poslodavcu subvencionira 50% bruto zarade.
Iz kancelarije Zavoda za zapošljavanje, naglašavaju da je u Opštini već zapošljeno lice sa invaliditetom I da će nastaviti taj trend zapošljavanja.
Takođe iz Zavoda za zapošljavanje, upućuju javni poziv licima sa invaliditetom I obavještavaju da uskoro počinje process obuke za lica sa invaliditetom. Isto tako, najavljuju i sve više sezonskog zapošljavanja.
ALDIJANA JAVOROVAC