SASTANAK PREDSTAVNIKA NVO I OPŠTINE: ZAJEDNIČKI RAD ZA OPŠTE DOBRO

Sastanak predstavnika NVO i Opštine

Danas je održan redovni godišnji sastanak predstavnika lokalne samouprave i  NVO organizacija koje se nalaze na području Opštine Petnjica. Na sastanku u zgradi Opštine razgovarano je o predlogu mjera i aktivnosti za oboljšanje saradnje između NVO i Opštine Petnjica. Takođe su učesnici upoznati sa IFAD programom.

Predstavnik  NVO „Udruženje stočara Bihora“- Sabahudin Novalić, tražio je od predsjednika da Opština pomogne u vezi rješavanja problema stočne pijace, kao i u vezi sa otvaranjem veterinarske ambulante i obezbjeđivanje sprave za pravljenje sonde.


Predsjednik Opštine Samir Agović je orekao da će se Opština maksimalno potruditi da riješi ova pitanja.

“Opština ima obavezu da obezbijedi otvaranje stočne pijace, samo je potrebno naći adekvatnu lokaciju. Međutim, otvaranje veterinarske ambulante, za sada je neizvodljivo, jer je potrebno da veterinar bude stalno prisutan”, rekao je Agović i dodao da će svakako raditi na tome u budućnosti, s obzirom na to da je Opština dobila diplomiranog doktora veterinarske medicine.

Lion Hodžić, predstavnik NVO „Liberalni poredak“, pitao je Agovića da li će u SO Petnjica biti tzv. “slobodne stolice” za predstavnike NVO organizacija, kao i šta se može uraditi povodom organizacije omladinskog kluba Petnjice, s obzirom na to da je ministar sporta najavio da će ministarstvo snositi troškove organizacije, a da je zadatak Opštine, isključivo pronalaženje prostora.

„Prema statutu Opštine predviđene su “slobodne stolice” za predstavnike NVO organizacija i svakako da će ih i biti. Što se tiče organizacije omladinskog kluba Petnjica, Opština će biti posvećena i tom pitanju i podržaće svakog ko bude želio da učestvuje u rješavanju ovog pitanja“, rekao je predsjednik.

Predstavnik  NVO „Udruženje pčelara Petnjice i Bihora“ pitao je da li to udruženje može da dobije zemljište za pravljenje zgrade za svoje potrebe. Agović je rekao da ukoliko bude prihvaćen projekat prekogranične saradnje opština će pomoći u realizaciji.

Predsjednik je na kraju apelovao na predstavnike NVO organizacija da formiraju klastere za obezbjeđivanje brdsko-planinskog kombaja.

Sastanku su prisustvovale sve NVO organizacije koje su registrovane na području Opštine Petnjice.

  1. NVO „Udruženje vrijedne ruke“- Sabaheta Novalić
  2. NVO „Grupa poljoprivrednih proizvođača Bravo- voća i povrća“ – Isad Huremović
  3. NVO „Udruženje stočara Bihora“- Sabahudin Novalić
  4. NVO „Udrženje boraca NOR-a i antifašista Petnjica“-Safet Pljakić
  5. NVO „Udruženje penzionera“ – Bićo Kočan
  6. NVO „Lica sa invaliditetom“ – Denis Ramdedović
  7. NVO „Udruženje pčelara Bihora i Petnjice“- Sabro Ramčilović
  8. NVO „Liberalni poredak“ –Lion Hodžić
  9. NVO „KUD Bihor“ – Sinan Tiganj
  10. NVO „Ruka spasa“- Sead Alibašić

ALDIJANA JAVOROVAC