SASTANAK PREDSJEDNIKA OPŠTINE I NVO IZ PETNJICE

Opština Petnjica

Predjsednik Opštine Petnjica, Samir Agović, zakazao je za petak, 09.02.2018 u 12.00h , sastanak sa predstavnicima NVO organizacija koje se nalaze na području Opštine Petnjica.

Na dnevnom redu će biti je predlog mjera i aktivnosti za poboljšanje saradnje između NVO i Opštine Petnjica, upoznavanje sa IFAD programom kao i tekuća pitanja


Između ostalog, sastanak ima za cilj poboljšanja saradnje između Opštine Petnjica i NVO organizacija na teritoriji Opštine Petnjica, kao i planiranje budžeta za tekuću godinu.

Na području Opštine Petnjica registovano je 36 NVO organizacija.

U prostorijama zgrade opštine će se takođe, u petak u 14.00h, održati sastanak sa predstavnicama MZ Vrševo-Azane.

ALDIJANA JAVOROVAC