PETNJICA: SANIRANJE PUTEVA POSLIJE BUJICA I ODRONA

Na zahtjev grupe građana iz Tucanja, radnici Komunalnog preduzeća su juče sanirali putni pravac od grebena do tucanjske džamije u dužini od 500 metara. Bujica koja je nastala zbog otapanja snijega i velike kiše znatno je oštetila ovaj dio puta što je izazvalo prekid saobraćaja. Komunlano preduzeće je ovu dionicu u potpunosti saniralo i osposobilo za neometano odvijanje saobraćaja. Takođe, radnici ovog preduća su sanirali kritična mjesta na prutnom pravcu Biče – Gusare.

Prema riječima direktora Mithada Cikotića, sva mjesta na kojima su se pojavili odroni kao i ona na kojima je postojala opasnost od odrona, sanirana su i dovedena u stanje bezbjednog saobraćaja. Lijepo vrijeme koje ide na ruku, radnici komunalnog su iskroristili za saniranje lokalnih puteva, tako da se danas nalaze na potezu od Podvada put škole u Vrbici gdje izvode radove na sanaciji puta jer su bujice napravile oštećenje na bankinama. Radovi na sanaciji lokalnih puteva se nastavljaju jer se želi iskoristiti lijepo vrijeme.

DENIS BOŽOVIĆ