SJEDNICA SO PETNJICA: IZABRANI NOVI ČLANOVI OIK-A, NAJVIŠE PRIČE OKO ZAPISNIKA SA PROŠLE SJEDNICE

Sjednica SO Petnjica, 2. februar 2018.

Odbornici petnjičkog parlamenta izabrali su novu Opštinsku izbornu komisiju koju čine Mersad Latić, predsjednik te članovi Asmir Agović, Feho Kožar, Enis Hadžajlić i Kemal Korać. Za zamjenike članova OIK izabrani su Denis Šabotić, Adis Durković, Elmir Muratović i Armin Skenderović. Za sekretara Opštinske izborne komisije imenovan je Asmir Šabotić.

Odbornik SDP-a Mijaz Muratović je rekao da je u komisiji trebalo biti mjesta i za tu partiju.„Naša partija nije uvažena ni u jednom od odbora ili savjeta, a trebao je bar po jedan ili više predstavnika“, kazao je Muratović.

Rifat Ramčilović

Odbornik DPS-a Rifat Ramčilović je rekao da vladajuća partija ima pravo da imenuje tri svoja predstavnika, a opozicija dva člana, kao i sekretara OIK-a.

Za predlog članova OIK-a je glasalo 26 odbornika, protiv je bilo tri.

Upražnjeno mjesto u Upravnom odboru Komunlane djelatnosti Petnjica popunio je Anel Muratović, a za ovaj prdlog glasalo je 20 odbornika, jedan je bio protiv, a uzdržanih sedam.

Odbornici su najviše vremena potrošili na raspravi o Zapisniku sa druge redovne sjednice SO Petnjica, održane 15.01.2017.

Opozicija smatra da Zapisnik nije precizan jer je pisalo da „odbornici opozicije napuštaju sjdnicu upućujući pogrdne riječi odbornicima DPS-a“.

Muratović iz  SDP-a je rekao da u zapisniku ne može pisati nešto što nije bilo.

„Izašao sam samo zato što se nijesam slagao sa predlogom za izmjenu i dopunu dnevnog reda, ali nijesam ništa dodao“, rekao je Muratović.

Odbornik DPS Rifat Ramčilović je pozvao sve na poštovanje kodeksa.

“Ovo je mala sredina i moramo paziti kako govorimo, moramo biti parlamentarni i moramo uvažavati jedni druge“, kazao je Ramčilović.

Odbornik DPS-a Muzafer Kršić je rekao su odbornici predstavnici naroda u Petnjici te da moraju biti kolegijalni i da zato traže da budu uvaženi od drugih, ne samo zbog toga što rade već i zbog svojih godina i „sijedih glava“.

Rifat Agović

Odbornik BS Rifat Agović je, takođe rekao da Zapisnik sa prošle sjednice ne odražava suštinu onoga što se desilo.

“Zapisnik se ne odnosi ni na jednu stavku zakona, jer je u bila pauza u trenutku kada smo napustili sjednicu”, kaže Agović.

Aldin Muratović (BS) je pozvao vladajuću partiju da ne vrši pritisak za ono što su oni pogriješili.

“Dobro znamo zašto smo napustili sjednicu. Nijesmo bili upućni i nijesmo imali materijal za tačke dnevnog reda. U Zapisniku bi trebalo da stoji samo ono što se izgovori za govornicom, a ne i neformalni razgovori“, rekao je Muratović.

Almir Muratović (SPP) je kazao da nijesu svi iz opozicije napustili sjednicu, kako piše u zapisniku jer je on ostao do kraja „da ukaže na to da je prekršen poslovnik“.

Adis Duraković, sekretar SO Petnjica je rekao da prihvata sugestije i da će korigovati Zapisnik u onom dijeu gdje je napravljena greška.

ALDIJANA NOVALIĆ