ODRON UGROŽAVA SAOBRAĆAJ

Odron na novoj dionici puta u Petnjici je svakodnevno vidljiviji i veći. Put je prohodan ali ipak odron utiče na bezbjedno odvijanje saobraćaja, jer vozila moraju sa jedne trake prelaziti na drugu. Srećna okolnost je što je na tom dijelu puta vidljivost dobra.

Mreže za sprečavanje odrona su postavljene, ali su nedovoljne da spriječe veliku količinu zemlje koja je pokrenuta podzemnim vodama i velikom količinom kiše i snijega.

Osim zemlje koja je po putu, odliva se i veća količina vode.

Izvođač radova Bemax je najavio da će sanirati odron kada se poboljšaju vremenski uslovi.

ALDIJANA NOVALIĆ