PETNJICA: VIŠE OD 80 ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ZEMLJOTRESA

Predsjednik komisije za utvđivanje štete nastale od posljedoca zemljotresa, Adis Ličina, izjavio je za portal Radija Petnjica da je komisija i dalje svakodnevno na terenu i da je predato oko 80 zahtjeva od strane građana.

 

Ličina je dodao da Vlada Crne Gore nije opredijelila sredstva za Opštinu Petnjica, ali da će uprkos tome komisija odraditi svoj dio posla, procijeniti nastalu štetu i proslijediti je nadležnim organima.
Članovi komisije apeluju na građane opštine Petnjica da ne podnose zahtjeve, jer je rok za predaju zahtjeva istekao i kako su već naglasili, komisiji je predato čak 80 zahtjeva na koja su u obavezi da odgovore, a kako je već saopšteno, za opštinu Petnjica, u prvom krugu, nisu opredijeljena sredstva.

ALDIJANA JAVOROVAC