PETNJICA MEĐU PORESKI NAJDISCIPLINOVANIJIM OPŠTINAMA

Zgrada Opštine Petnjica
Petnjica je prema navodima Poreske uprave među poreski najdisciplinovanijim opštinama u Crnoj Gori. Tu su i opštine Podgorica Tivat, Herceg Novi, Kotor, Plužine i Gusinje.
Sa druge strane, od septembra do decembra prošle godine, mjera prinudne naplate blokadom žiro-računa sprovedena je prema pet opština i 83 lokalna preduzeća iz Prijestonice Cetinje i opština Ulcinj, Pljevlja, Bar, Rožaje, Bijelo Polje i Berane.
“Na osnovu nje, naplaćeno je 1.257.859,33 eura, a mjere prinudne naplate se i dalje primjenjuju. Opštine Ulcinj i Pljevlja predstavljaju najveće poreske dužnike u oblasti lokalne samouprave, a kod njih je evidentno i najveće kašnjenje sa izmirivanjem tekućih obaveza”, dodaju iz Poreske uprave.