PETNJICA: POSTAVLJANJE BANKINA PREMA SAVIN BORU

Lijepo vrijeme i povoljne klimatske prilike na području Bihora iskoristili su radnici komunalnog preduzeća. Oni izvode radove na sanaciji ivice kolovoza, odnosno postavljaju bankine tamo gdje je to bilo neophodno na putnom pravcu od Petnjice do škole u Savinom Boru. Nakon dvodnevnih radova na ovoj dionici, prema riječima direktora Mithada Cikotića, radnici će isti posao raditi na putnom pravcu od Lagatora pa do Kutnjeg brda.

D.B.