KULA MILISAVA VELJIĆA, ORJENTIR I MJESTO ZA SASTANKE PUTNIKA

Kula Milisava Veljića

Kula Milisava Veljića, sagrađena 1934. godine u Petnjičkom naselju, Tucanje, predstavlja jednu od značajnijih građevina na području Bihora, o kojoj se danas malo zna.
Tačnije, gradnja kule je započeta davne 1928. godine, a završena je 1934. godine. Gradnju je započeo, Milisav Veljić, koji je, kako je to hadži Savo Veljić (jedanod nasljednika kule), u svojoj knjizi „Zavičajna sjećanja“ objasnio, doselio u Tucanje prije 100 godina.
U tadašnje vrijeme plan kuće i kula bili su za čuđenje. Kada je gradnja kule započeta, u temelju se pojavila voda. Materijal se nabavljao iz Milana (Italija), tačnije, cemenat i armatura. Kula je vremenom, postala dio života svakog stanovnika Mahale. Ali ne samo za stanovnike Mahale…Bila je orijentir i sastanak za putnike. Trgovci su svraćali, konačivali. Tako su i Mahala i kula postali čuveni. U vrijeme pravljenja prve osnovne škole u Tucanjama, u kuli je bila održavana nastava i jedan od naših priznatih doktora, dr Smajo Šabotić, u njoj je učio svoja prva slova.
Hadži Savo Veljić, između ostalog u svojoj knjizi navodi da je i sam rođen u istoj toj kuli i da je Mahalu i tu kulu zavolio kao i njegovi preci. Sa njega je ta ljubav prema kuli i Mahali prešla na njegove potomke.
On izričito naglašava da je kula jedno kulturno porodično nasljeđe i da se ono treba njegovati i prenositi s koljena na koljena: „Ono što je čovjek naslijedio nema pravo ni prodati, već neka se prenosi dalje nasljednicima.Ono što nijesi stvorio nemaš pravo ni prodati. Ja ostavljam amanet da to nema pravo niko prodati nego da traje dok ima ijednog nasljednika“.

ALDIJANA JAVOROVAC