SO PETNJICA: USVOJEN PREDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU

Odbornici petnjičkog parlamenta usvojili su danas Predlog odluke o privremenom finansiranju Opštine Petnjica za period  januar-mart 2018. godine.

Sekretar Sekretarijata za lokalnu upravu, Ziko Alilović je između ostalog naveo da je Sekretarijat za lokalnu upravu pripremio budžet, ali da su okolnosti uslovile njegovo odlaganje, te su shodno Zakonu o budžetu pripremili Predlog odluke o privremenom finansiranju.

Opozicioni poslanici su u više navrata replicirali i negirali navode sekretara i odbornika DPS-a, a poslanik BS Rifat Agović kaže da Statut i poslovnik o radu Skupštine nalaže da se prije rasprave o odluci ona nađe na dnevnom redu nadležnog odbora.

“Odluka o privremenom finansiranju nije prošla ni Odbor za statute ni propise, ni Odbor za finansije I budžet. Uz to, ovo je četvrta godina za redom da Petnjica neće donijeti odluku o budžetu u regularnom roku, već nakon tri mjeseca”, rekao je odbornik BS.

Predsjednik Opštine, Samir Agović je potvrdio navode sekretara Sekretarijata za lokalnu upravu Alilovića.

” Željeli smo da usvojimo precizne parametre, da bi tačno znali na šta možemo računati kada su lokalni izvori finansiranja u pitanju. Želim da naglasim da Opština Petnjica do sada nijednom nije imala rebalans budžeta i takvu politiku nastojimo da zadržimo i ubuduće”, rekao je Agović.

Na sjednici Skupštine su takođe izabrani članovi Odbora za statut i propise, Odbora za finansije i razvoj privrede i Odbora za izbor i imenovanje.

Na svečanosti nakon sjednice uručena su priznanja i nagrade najboljim sportistima Petnjice.

ALDIJANA JAVOROVAC