AGOVIĆ FONDACIJA – POMAŽE UČENICIMA, STUDENTIMA I SIROMAŠNIM

Agović fondacija

U Petnjci postoji nekoliko plemenskih odnosno bratstveničkih uduženja organizovanog djelovanja, ali jedno među njima se posebno ističe zbog svojeg karaktera koji se svodi isključivo na humanom djelovanju.

Riječ je o “Agović Fondaciji” koja je osnovana još 21.03.2014. godine i prvog dana od svog osnivanja čini sve da pomogne tamo gdje je najpreče. Ono po čemu se posebno izdvaja i prepoznaje jeste činjenica da je u pitanju jedna nevladina, apolitična, nezavisna, neprofitablina, privatna i volonterska fondacija koja ima za cilj okupljanje Agovića širom svijeta oko zajedničkih interesa. Ova Fondacija akumulira sredstva iz cijelog svijeta, od Agovića i svih ljudi dobre volje za finansiranje projekata usmjerenih za pomoć ljudima u Gornjoj Vrbici, prvenstveno bratstvenicima i djeci odiva, na poljima obrazovanja, smanjenja siromaštva i iseljavanja stanovništva kao i unapređenje duhovnog, kulturnog i sportskog života na mikro nivou.

Od svog osnivanja, brojni su realizovani projekti ove Fondacije koji su služili kao podstrek i kao ohrabrenje ovoj i sličnim fondacijama da se čini dobro, olakša, dijeli i pomogne onima kojima je pomoć potrebna. Među mnogobrojnim projektima, posebno se ističu oni koji od samog osnivanja ove Fondacije pomažu srednjoškolce i student obezbjeđujući im finansijsku podršku odnosne stipendije kako bi im omogućili uspješno školovanje i studiranje i podsticali ih na postizanje boljih rezultata.


Upravni odbor je ove godine prema ranije utvrđenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu prema kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava za stipendiranje studenata. Zahvaljujući angažmanu Ibra Salemovog Agovića, ukupni iznos za stipendije studenata ove godine je povećan na 4.000 eura. Podjela stipendija je izvršena 17. novembra ove godine a u ime odbora fondacije uručili su ih Muslija Agović i Sead Alibašić. Ovu stipendiju je dobilo devet studenata.
Upravni odbor Agović Fondacije je na sastanku održanom 21.11.2017. godine donio odluku o dodjeli stipendija za srednjoškolce u školskoj 2017/2018 godini. Srednjoškolcima koji su smješteni u domu u Beranama dodjeljuju se mjesečne stipendije u vidini od 50 eura a pored toga, dodijelili su i šest jednokratnih stipendija srednjoškolcima koji nastavu pohađaju u Petnjici ili Beranama a stanuju u roditeljskoj kući. Za ovu svrhu je opredijeljeno 4.200 eura a stipendiju je dobilo 12 srednjoškolaca.
Takođe, značajni su i projekti izgradnje kuća za dva bratstvenika a koji su započeti u 2014. godini. Pored ovih projekata postoji i mnogo manjih kao što je jednokratna pomoć projektu za uređenje mezarja u Gornjoj Vrbici, bajramski pokloni vrbičkim osnovcima, čistač snijega za bratstvenike u Gornjoj Vrbici i dr.
Zbog ovih navedenih i mnogih drugih realizovanih aktivnosti i projekata, ova Fondacija je dobila mnogo priznanja od strane bratstvenika kojima je pružena pomoć. Jedno od njih je objavio i Avaz, a tiče se uspjeha Agović Fondacije gdje je objavljen kratak izvještaj o osnivanju i rezultatima. Povod je bio pomoć ove fondacije upućena bratstvenicima u Bosni zbog poplave.
Agović Fondacija trenutno radi na veoma značajnom projektu koji se tiče izrade Monografije Agovića. Trenutno se nalaze u početnoj fazi realizacije koja se tiče porijekla, migracije i genetike a za naredni period se planira izrada porodičnog stabla, toponimije, kulture življenja…

SELMA ADROVIĆ