SANACIJA OLUKA NA ZGRADI CENTRA ZA KULTURU

Sanacija oluka na Centru za kulturu u Petnjici

Nakon jučerašnjeg pranja fasade na Centru za kulturu i danas su nastavljeni radovi na privremenoj sanaciji oluka, koji su dotrajali i nanose štete na fasadi.

“Sanaciju i zamjenu oluka ćemo nastaviti u narednoj godini shodno planu i program JU Centar za kulturu”, kazao je za Radio Petnjicu Sinan Tiganj direktor Centra za kulturu u Petnjici. Radove na privremenoj sanaciji pored radnika centra, Milhedina Skenderovića i Admira Ćemana, izvodi Sabro Baćko Agović koji je angažovan po ugovoru za pružanje usluga.

ILHAD RASTODER