POBJEDA: SAMO ĆE PETNJICA DONIJETI BUDŽET

Ziko Alilović sekretar lokalne samouprave

Održavanje lokalnih izbora spriječilo je opštine Cetinje i Mojkovac da pripreme nacrte budžeta za narednu godinu, pa će umjesto toga njihovi parlamenti usvojiti odluke o privremenom finansiranju.

Za razliku od njih lokalna uprava u Petnjici pripremila je nacrt dokumenta koji će od danas biti na javnoj raspravi. Sekretar za lokalnu upravu Ziko Alilović kaže da bi budžet je veće od ovogodišnjeg i trebalo da iznosi 1.700.000 eura.

-Do kraja godine trebalo bi da se odluka usvoji na Skupštini koja će se održati 30. ili 31. decembra kazao je Pobjedi Alilović.

Po njegovim riječima, realizacija ovogodišnjeg budžeta, koji iznosi 1.532.500 eura, teče po planu, i do kraja godine trebalo bi da bude realizovan 80 odsto.

Cetinje

Prijestonica će, prema riječima sekretara za finansije Zorana Jovićevića, uskoro donijeti odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2018. godine.

– Razlog zbog kog nije donijeta odluka o budžetu je održavanje lokalnih izbora 26. novembra, pa samim tim vremensko ograničenje za izradu nacrta budžeta, sprovođenje javne rasprave i usvajanje budžeta. Organi lokalne samouprave su u fazi konstituisanja objasnio je Jovićević.

On procjenjuje da bi budžet za narednu godinu trebalo da iznosi oko 7.500.000 eura.

– Na osnovu projektovanog tekućeg budžeta za 2018. godinu prijestonici bi trebalo da bude opredijeljeno oko 3.400.000 eura, dok se po osnovu sopstvenih, ustupljenih i drugih prihoda planira ostvariti preko 4.000.000 eura objasnio je Jovićević.

Sagovornik Pobjede podsjeća da je Zakonom o prijestonici propisano da se Cetinju obezbjeđuju sredstva u iznosu od jedan odsto projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu. Kada je riječ o ovogodišnjem budžetu, on kaže da je skoro milion ,,teži“ od iznosa koji će se u opštinskoj kasi naći naredne godine.

Mojkovac

Sekretar za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode u Mojkovcu Radoslav Medojević kazao je Pobjedi da će za period januar-mart naredne godine donijeti odluku o privremenom finansiranju.

– Razlog za to su opštinski izbori te nijesmo bili u mogućnosti da kvalitetno sprovedemo javnu raspravu i ostale procedure koje prethode donošenju odluke o budžetu. Odmah po konstituisanju nove skupštine donijećemo odluku o privremenom finansiranju, a tokom januara ili februara predaćemo budžet opštine za 2018. godinu SO na usvajanje- najavio je Medojević.

Kako je kazao, prema okvirnoj procjeni, budžet bi trebalo da iznosi oko 2.500.000 eura, ali postoji mogućnost da bude i veći.

– Moguće da će biti i veći od tog iznosa jer u dijelu kapitalnih investicija još nemamo potpune i precizne podatke o prilivima. Ovogodišnji budžet je iznosio 2.865.524 eura. Rebalans smo izvršili u julu i uvećali ga za 8,83 odsto. Time su uvećani kapitalni izdaci jer su bila obezbijeđena sredstva za realizaciju određenih kapitalnih projekata. Trenutno se realizuje po planu i njegovo izvršenje početkom decembra iznosi više od 80 odsto navodi Medojević.

I.TERZIĆ (POBJEDA)