U PETNJIČKOJ AMBULANTI NAJVIŠE PACIJENATA SA HRONIČNIM TEGOBAMA

Srđan Škrkić

Zdravstvenoj ambulanti u Petnjici ovih dana najčešće se javljaju pacijenti sa hroničnim tegobama i hroničnim oboljenjima. Prema riječima izabranog doktora Srđana Škrkića, to su uglavnom pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, sa povišenim šećerom, reumatskim tegobama i sl.

Ambulanta radi u dvije smjene i to prva smjena do 14 časova a druga do 20 časova. Redovna posjeta je i pedijatra koji obavlja pregled do 11 časova. Ambulanta je uredno snabdjevena svim medikamentima. Inače, zdravstvena ambulanta u Petnjici je otpočela prije dva mjeseca vakcinijacijom protiv sezonskog gripa i to pacijente preko 65 godina starosti i pacijenti sa hroničnim bolestima. I pored pojave leda i klizavog kolovoza, kako kaže dr Škrkić, nije bilo pacijenata da potraže hospitalizaciju usled preloma i povreda ekstremiteta. 

DENIS BOŽOVIĆ