PETNJICA: OSNOVAN OPŠTINSKI TIM ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje

Danas je u Petnjici osnovan Opštinski tim za zaštitu i spašavanje. Članovi Direktorata za vanredne situacije za područje Berana i Petnjice, na čelu sa Denisom Nurković, prisutvovali su konstitutivnoj sjedicni formiranja ovog tima.

Predsjednik opštine Samir Agović, koji je ujedno i rukovodilac ovog tima, pozdravio je prisutne i saopštio imena budućeg opštinskog tima za zaštitu i spašavanje.

“Ovaj tim sačinjava sedamnaest kvalitetnih ljudi koji će blagovremeno reagovati u slučaju bilo kakvih nepogoda koje mogu da zadese opštinu Petnjica”, kazao je Agović i zahvalio se predstavnicima Direktorata za vanredne situacije na prisustvu.

Načelnik područne jedinice Direktorata za varedne situacije iz Berana Denisa Nurković je upoznala članove opštinskog tima sa njihovom ulogom i zadacima u slučaju elementarnih nepogoda. Ona je istakla da, shodno zakonu, opštinskim timom rukovodi predsjednik opštine, a njegov zamjenik je komandir službe zaštite i spašavanja. Ona je takođe istakla i obavezu opštinskog tima za izradom planova zaštite i spašavanja na osnovu elobarata o procjeni rizika. Osnovni cilj opštinskog tima zaštite i spašavanje jeste da pravovremeno reaguje u bilo kojem trenutku a samim tim i da donosi ispravne odluke.

DENIS BOŽOVIĆ