UPOZORENJE KOMUNALNE POLICIJE: ČISTETE SNIJEG ISPRED SVOJIH OBJEKATA

Komunalna policija opštine Petnjice upozorila peduzeća i druga pravna i fizička lica da su dužni da očiste snijeg sa prilaznih puteva i staza koje koriste kao i da posipaju odgovarajućim materijalom u slučaju poledice i to počev od kolovoza pa sve do svojih objekata kojima ti prilazni putevi služe.

“Takođe upozoravamo građane da su u obavezi da uklanjaju snijeg i led sa krova, kao i ledenice koje predstavljaju opasnost za prolaznike i sami objekat. Ukoliko odgovorna preduzeća, druga pravna ili fizička lica ne izvrše svoje obaveze ovom odlukom pa zbog toga nastupi šteta na tijelu ili imovini trećih lica, ista će u cjelosti za  nju odgovarati po princpiu objektine odgovornosti”, stoji u saopštenju Komunalne policije opštine Petnjica