OČIŠĆENI PUTEVI U CENTRU I PRILAZI ŠKOLI

Centar Petnjice pod snijegom

Direktor Komunalnig preduzeća Mithad Cikotić rekao je za Radio Petniicu, da su radnici tog kolektiva očistili puteve u centru Petnjice, put do Stenica kao i prilaze i okolinu OŠ “Mahmut Adrović”, kako bi đaci sjutra imali manje problema prilikom dolaska u školu.

U cijelom Bihoru napadao je snijeg u visini od desetak santimetara s tim što  je u planinskim predjelima opštine ta visina sniježnog popkrivača mnogo veća. Prema informacijama dežurnih službi, soabraćaj se redovno odvija bez zastoja i većih poteškoća.

“Ekipe Komunalnog preduzeća prate situaciju na terenu i spremni smo da reagujemo u svakom trenutku, ako bude bilo potrebno, rekao je Cikotić.

Centar Petnjice pod snijegom