CIKOTIĆ: VODA BAKTERIOLOŠKI ISPRAVNA IAKO JE MUTNA

Mithad Cikotić

Direktor Komunalnog Petnjica Mithad Cikotić je rekao da je voda u Petnjici bakteriološki ispravna iako je mutna.

“Nije tačno da se ništa ne radi na poboljšanju vodosnadbijevanja i samog kvaliteta vode. Zarad uvaženih čitaoca podsjećamo da smo u proljeće promijenili tok rijeke Popče kako bi otklonili sumnje da se vode iz rječnog korita ulijevaju i miješaju sa vodom za snabdijevanje građana. Napominjemo da je voda bakteriološki ispravna, a da nijesmo u mogućnosti da spriječimo mutnoću. Takođe, moram da skrenem pažnju i na činjenicu da i veći centri kako u našoj državi tako i u okruženju, nakon obilnih padavina imaju istih problema. No kao odgovorna vlast i odgovorni ljudi u komunalnom ćemo tragat za rešenjem kako bi na najbolji način odgovorili onim koji nam vjeruju i imaju razumijevanja za naš rad i napore u rešavanju problema i poboljšanju života u našoj opštini”, stoji u saopštenju koje je potpisao direktor Komunalnog Petnjica Mithad Cikotić