POSTAVLJANJE KLIMATOLOŠKE STANICE U PETNJICI

Klimatološka stanica u Petnjici

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore je danas u Petnjici počeo sa instaliranjem klimatološke stanice. Postavljanje ove stanice će raditi radnici službe za zaštitu i spasavanje. Prema riječima nadležnih, trenutno se pomoću nje može mjeriti temperatura i eventualne padavine, a od januara će se moći vršiti i sistematska mjerenja.

Zahvaljujući ovoj klimatološkoj stanici u Petnjici će se moći mjeriti temperatura vazduha (maksimalna i minimalna) odnosno temperatura vazduha na dva metra, vlažnost vazduha, padavine, količina padavina,  visina snijega i količina oblačnosti.

Izvještavanje će biti dva puta dnevno a još se ne zna koja lica će vršiti te aktivnosti.

SELMA ADROVIĆ