ALMIR ADROVIĆ (SD): BIHORSKI POLJOPRIVREDNICI ZASLUŽUJU VIŠE PAŽNJE

Almir Adrović

Gost Radija Petnjica i emisije ,,Izbori 2017” je bio Almir Adrović, kandidat SD-a za odbornika u lokalnom petnjičkom parlamentu i poznati bihorski poljoprivrednik.

Da li se u Bihoru može živjeti od poljoprivrede?

Posla imamo dosta, zarada bi mogla biti bolja ali činjenica je da se od ovog posla može živjeti. Ja u svom poslu nastojim da zaokružim bavljenje poljoprivredom i da proizvedem većinu stočne hrane koja mi je neophodna za prehranu životinja na farmi. Dakle, ne bavim se isključivo proizvodnjom mesa i mlijeka već sam dijelom i ratar, voćar, pčelar…

Kakva je saradnja sa opštinom i da li vam je opština pomagala i davala podsticaj za bavljenje tim poslom?

Ja sam svjestan da je naša opština nedavno formirana i da se kao takva bori sa dosta problema. Kratak je vremenski period da bi mi poljoprivredni proizvođači mogli da osjetimo značajnije pomake i blagodati postojanja opštine. Uloženi su neki napori za unapređenje kvaliteta života poljoprivrednika ali oni nisu bili dovoljni jer je moglo više. Imalo je prostora da se uradi više jer poljoprivrednici sa ovog područja zaslužuju mnogo više pažnje i mnogo veći opštinski agrobudžet.

Kakva je situacija kada je  upitanju plasman proizvoda?

Cjenovna politika otkupa poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori je takva kakva jeste. Imamo priču koja ima dva utemeljenja, sa nivoa sadašnje vlasti ta cjenovna politika je sasvim u redu i najbolja u regionu a sa našeg aspekta ona, uzimajući u obzir evropske standarde, nema nikakvo opravdanje.

Šta će Socijaldemokrate uraditi kako bi se položaj stočara, farmera i poljoprivrednika poboljšao?

Nastojaćemo da postignemo ozbiljan rezultat i ponudimo mnoga rješenja ljudima koji žive i rade na ovim prostorima i koji se bave poljoprivredom. Veliki je broj stanovnika koji žive isključivo od poljoprivrede. Preduzimaćemo konkretne stvari. U CG postoje brojni fondovi koji predstavljaju šanse za razvoj poljoprivrede u Bihoru. Moj konkretan prijedlog bi bio reorganizacija opštinske poljoprivredne službe tako što ćemo je osvježiti novim kadrovima i približiti ljudima na terenu kako bi poljoprivredni proizvođači imali tu službu na raspolaganju. Takođe je potrebno napraviti sistem kako bi se administrativni dio oko projekata sprovodio u toj službi, odakle će ljudi od struke i nauke pomagati poljoprivrednim proizvođačima. Oni ljudi koji rade u savjetodavnoj službi će morati mnogo više vremena da provedu na terenu, i u njivi i u štali a ne samo pored kompjutera. Ja sam u svom dugogodišnjem bavljenju poljoprivredom naučio da stvaranjem i podsticanjem novih poljoprivrednika mi ostali koji se bavimo tom djelatnošću ne dobijamo konkurenciju već podršku jer na taj način postižemo količinu, cijenu i dovodimo ljude koji će otkupljivati sve naše proizvode. Naši planovi se baziraju na stvaranju ambijenta da se mladi ljudi koji odlaze sa ovih prostora stati sa iseljavanjem i početi da žive od svog rada.

Može li poljoprivreda biti ključni faktor za zaustavljanje iseljavanje stanovnika?

Ljudima treba dati šansu da rade, da zarade i da od te zarade fino žive. Svi smo radnici ali nam treba nešto što će nam omogućiti zaradu. Po mojem mišljenju, šansa bi bila pomoć proizvođačima u zaštiti svojih proizvoda odosno da se u narednom periodu treba krenuti sa zaštitom poljoprivrednih proizvoda i dati im tradicionalno ime. Kada na nacionalnom nivou dobijemo geografske zaštite i sertifikate neophodno je sa istim aplicirati prema evropskim zemljama kako bi na raspolagnju imali i evropsko tržište.