RASPISAN OGLAS: “EURO BOR” TRAŽI 21 RADNIKA ZA RAD U FABRICI PEŠKIRA

Fabrika peškira

Komanija “Euro Bor” iz Petnjice u okviru će poslovati fabrika peškira raspisala je oglas za prijem radnika za rad u proizvodnom pogonu na Boru.

Kompanija traže 10 radnika u proizvodnji, pet radnika na pakovanju, jednog poslovođu, jednu kafe kuvaricu, dva radnika na održavanju mašina, jednog vozača i jednog administrativnog radnika.

Uz prijavu i kraću biografiju prijavljeni treba da dostave diplomu o završenoj školi, uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. kancidati za mjesto vozača moraju dostaviti i dokaz o položenom vozačkom ispitu B,C,D,i E kategorije.

Prijave se šalju na adresu DOO Euro Bor, Petnjica a rok je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.