PROJEKAT RAZVOJA KLASTERA U PETNJICI

RADIONICA: Razvoj klastera

U Petnjici je održana informativna radionica vezana za razvoj klastera. Radionica na temu klastera u poljoprivredi i unapređenja ruralnog razvoja održana je krajem sedmice za predstavnike Opštine Petnjica, Agro-biznis centra, Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Tema radionice je bila prezentacija Projekta stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP), predstavljanje ključnih aktivnosti i koristi istog za opštinu Petnjica, kao i plan aktivnosti za naredni period.

Članovi Tima za implementaciju projekta, direktor Velibor Spalević i njegovi saradnici, Rita Barjaktarović i Igor Jovanović, su tokom prezentacije predstavili projekat, njegov osnovni cilj, ključne aktivnosti koje su planirane u narednom periodu (zaključno sa decembrom 2018. godine), sa fokusom na aktivnosti koje se planiraju realizovati na teritoriji opštine Petnjica. Posebno su istakli činjenicu da ovaj projekat želi da podrži i osnaži manje poljoprivredne proizvođače i uveže ih klastere koji će biti održivi i konkuretni na tržištu.

Detaljno su predstavljene prva i druga komponenta Projekta i modeli finansijske podrške. Naglašeno je da će aplikativne forme za obezbjeđivanje grantova biti jednostavne za same korisnike/poljoprivredne proizvođače. Kako RCTP akcenat stavlja na oblasti koje već sadrže određen tržišni potencijal, prisutnima je rečeno da će se prilikom razvoja klastera Projekat fokusirati na četiri glavne oblasti: maline i drugo bobičasto voće, meso (ovca, koza), sir i drugi mliječni prozvodi (ovca, koza) i sjemenski krompir. Govoreći o drugoj komponenti projekta, predstavljen je plan za razvoj putne i vodne infrastrukture na ruralnom području i način/kriterijumi za apliciranje.

Predsjednik opštine, Samir Agović, je izrazio zadovoljstvo što će se upravo jedan ovakav projekat realizovati u Petnjici. Prisutne je upoznao sa činjenicom da Opština Petnjica predano radi na stvaranju preduslova za bavljenje poljoprivredom, naročito vodeći računa da se nađe način da se stanovnicima ruralnih područja obezbijedi dobar put i osnovni uslovi za život i rad na selu, naročito vodovodna infrastruktura. Na kraju svog izlaganja, predsjednik je istakao još jednom, da će Opština Petnjica pružiti svu neophodnu podršku u realizaciji ovog projekta, te da se nada da će upravo Petnjica biti među prvima od sedam opština na projektu koja će tokom 2018. godine osetiti benefite istog, naročito kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturu.

Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja je prvi projekat Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) u Crnoj Gori i dizajniran je sa ciljem da bude sproveden u roku od 72 mjeseca počevši od jula 2017. Za cjelokupnu implementaciju projekta, IFAD je opredijelio iznos od 5.76 miliona eura, od čega 3.88 miliona eura kredita i 1.88 miliona eura grant podrške, dok je kontribucija Crne Gore 7.85 miliona eura. To znači da je ukupna vrijednost projekta 13.6 miliona eura.


D.B.