ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE TORINE: SAMO NA 10 SANTIMETARA DUBINE VRIJEDNA OTKRIĆA

Predrag Lutovac

Radovi na iskopavanju arheološkog nalazišta koje se nalazi u mjestu Torine u Radmancima su nastavljeni. Arheolog Predrag Lutovac je za naš radio govorio o trenutnim lokacijama i iskopavanjima na kojima se tim arheologa ovih dana nalazi.
,,U dijelu koji sada iskopavamo nalazi se materijal bronzanog doba i nekoliko fragmenata iz rimskog perioda. Cilj nam je da sada sondama pronađemo kuću da bi snimili oblik kao što smo radili 2013. godine i da na cijeloj teritoriji Torina lociramo gdje su se tačno pojedine stambene jedinice nalazile kako bi dobili formu naselja koje se ovdje nalazilo. Iskopavanja su otpočela prije nekoliko dana sa malim brojem radnika jer su radovi jako precizni i jer je potrebno veliko iskustvo kako bi se svi djelovi pronasli i sačuvali”, rekao je Lutovac.
On je za naš radio kazao da su na 50 cm dubine već pronađeni izvanredni nalazi bronzanog doba.

 

,,U jednom sloju sonde duboke 10 cm našli smo djelove keramike i keramičke materijale. To su najčešće fini sudovi ukrašeni pletenicama, keramičke pršljenke koje služe kao vrste tega, nekoliko koštanih alatki napravljenih od manjih kostiju i jedan fragment veće alatke koja je napravljena od jelenskog roga, veći broj polomljenih i odbačenih radnih stolova, kamene ploče koje su sa gornje stane uglađene i koje su služile kao radni sto. Veliki je broj koštanih alatki koje su se koristile za pripremu hrane i ono što je najbitnije i što nas upućuje na zaključak da je riječ o bronzanom dobu su keramička vretena koja služe za kompletiranje kalupa za izlivanje bronzanog koplja, bakarnog koplja, nekih vrsta sjekira…”, kaže Lutovac.
Bronzano doba prema staroj metodologiji počine 1800-1700 godine prije nove ere. ,,Savremene metode istraživanja i radiokarbonske analiza na osnovu kostiju koje nađemo u sloju dovele su do saznanja da se datum pomjerio i da bronzano doba pada na kraju trećeg milenijuma (2800-2900 godine prije nove ere). To je povezano sa mjestom nalazišta i lakim komunikacijama i dodirima etničkih grupa i naroda koji su se kretali po Balkanu. Na Torinama imamo slijed kultura i jasno prepoznatljive uticaje. Imamo bibanjsko-humsku kulturu, primorski uticaj istočno-jadranske kulturne grupe i klasično bronzano doba koje je prepoznatljivo po pletenicama.”
Tim za iskopavanja će na ovom lokalitetu raditi trideset dana.

SELMA ADROVIĆ