AGOVIĆ: PUT U VRŠEVU ZAVRŠEN, USKORO SANACIJA PUTEVA U MZ RADMANCI

Predstavnici petnjičke lokalne uprave su juče boravili na području MZ Vrševo-Azane gdje su se uvjerili da su na kvalitetan način okončani radovi na modernizaciji puta u Gornjem Vrševu. Prema riječima prvog čovjeka opštine Samira Agovića, još jednom se pokazalo dobrim saradnja sa nivoa lokalne uprave i građana.

„Lokalna uprava je obezbijedila kompletan građevinski materijal, a mještani su preuzeli sve poslove radnje na ugradnji betona na putu u dužini od oko 260 metara. Za ovu dionicu je opština obezbijedila kompletan materijal, a za preostalih 130 metara, sredstva su obezbijeđena od strane lokalnog stanovništva i dijaspore. Mi iz lokalne uprave smo i u tom dijelu pomogli sa određenom količinom građevinskog materijala. Posebno moram istaći građanski motivizam u ovoj MZ bio na visokom nivou i da su građani dobili pristojnu saobraćajnicu koja će doprinijeti lakše odvijanje saobraćaja jer je često zbog obilnih kiša ova dionica bila u lošem stanju, tako da smo sada trajno riješili ovaj problem i vjerujem na zadovoljstvo građana“, istakao je Samir Agović pozivajući građane Petnjice da se što više uključe kako bi zajednički rješavali ovakve probleme.

 

Ukupna dionica je preko 400 metara, a lokalna uprava je izdvojila 12.500 eura dok su građana obezbijedili 5.000 eura.  Predsjednik opštine Samir Agović je iskoristio priliku da kaže da će i u MZ Radmancima raditi na putnoj infrastrukturi.

„Ukoliko vremenske prilike dozvole, u ovoj godini ćemo asfaltirati i dio puta u Radmancima, znači dionica od Petnjice do osnovne škole do Broda i ovaj krak prema Ličinama gdje će se izvršiti sanacija oštećenog asfalta. Sve će to ukupno doprinijeti boljoj povezanosti ove mjesne zajednice sa centrom naše opštine. Ovo još jedan putni pravac koji smo riješili, a za koji su i sami građano očekivali da riješimo u ovoj godini jer smo tokom obilska ove MZ u ranim prolećnim mjesecima shvatili da je to prioritet“, kaže Agović.

„Upućujem zahvalnost građanima Vrševa  za ostvarenu saradnju po pitanju razvoja infrastrukture. Podsjetiću da smo u ovoj MZ pomogli sa 1000 eura kod  izgradnje objekata u kompleksu  Vrševske džamije. Takođe smo incirali i rekonstrukciju niskonaponske mreže u zaseoku Zverotići“, zaključio je za potal radija Samir Agović.


Predsjednik MZ Vrševo – Azane istakao je zadovoljstvo u saradnji MZ sa opštinom i uputio zahvalnost na doprinos u realizaciji ovako bitnih projekata od opšteg dobra što je pokazatelj o brizi lokalne uprave i pravog vođenja MZ.

„Želim posebno da se zahvalim građanima koji su dali doprinos u realizaciji istog. Takođe želimo da se zahvalimo lokalnoj upravi i predsjedniku opštine na saradnji u realizaciji projekata prema vjerskim objektima. Napominjem da je iz budžeta izdvojeno 1 500 eura za vjerske objekte u našoj MZ. Ta sredstva smo opredijelili za džamiju i jedan dio za crkvu. Na obostrano zadovoljstvo čekujemo nastavak saradnje u rešavanju životnih problema sa kojima se sreću građani ove mjesne zajednice“, kazao je za portal radija Selvudin Seka Šabotić, predsjednik MZ Vrševo – Azane.

DENIS BOŽOVIĆ