POČELA ZAMJENA ŠINDRE NA KROVU PETNJIČKE DŽAMIJE

Nakon pripremnih radova na sanaciji petnjičke džamije, danas se inteziviraju radovi od strane izvođača „Akting“ doo, odnosno podizvođača građevinskog preduzeća „Bihor“ na temeljnoj rekonstrukciji krova džamije i minareta. Ovo znači da će se izvršiti kompletna zamjena dotrajale šindre ( tahte ) na krovu i minaretu. Predviđena je i zaštita samog drveta šindre koja je ručno tesana od malikovog drveta onako kako je to i predviđeno bilo projektom.

„Vjerujemo da će se nakon izvedenih radova za duži vremenski period zaštititi ovaj objekat koji je od izuzetne važnosti kako sa vjerskog tako i  sa kulturno – istorijskog apsketa. Svakako da ova džamija predstavalja jedan do najznačajnih spomenika islamske kulture na širim prostorima pa je dodatna obaveza naše zajednice da sačuvamo ovu nesvakidašnju vrijednost. Posjetimo se samo na dobro djelo rahmetli Mujka Šabotića i njegove porodice koja je nesebično pomogla u kompletnoj restauraciji džamije prije desetak godina. Sredstva su obezbijeđena u iznosu od 20 000 eura uz punu podršku ministarstva kulture. Takođe, želim da napomenen da je Zavod za zaštitu spomenika pružio tehničku podršku ovom projektu. Kada se radi o ovom objektu želim da istaknem da smo planirali da uradimo i sistem za grijanje i trenutno se nalazimo u pripremi tenderske dokumentacije. Sa ovim lokalna uprava pokazuje društvenu odgovornost ali i spremnost da sarađujemo na visokom nivou sa vjerskim zajednicama. U ovoj godini smo pomogli u izgradnji vjerskih objekata u Godočelju i Azanama kao i u Vrševu. Namjera nam je da i dalje pomažemo na zaštiti i izgradnji vjersko – kulturoloških objekata gdje god postoji za tim potreba od strane naših građana“, kazao je za portal radija Samir Agović, predsjednik opštine Petnjica.

DENIS BOŽOVIĆ