GLAVNI ODBOR DEMOKRATA ZASIJEDAO U PETNJICI

Demokrate u Petnjici

 

Na sjednici Glavnog odbora Demokratske Crne Gore održanoj u Petnjici, a na kojoj je predsjedavao predsjednik Aleksa Bečić, razmatrana je trenutna politička situacija, kao i aktivnosti između dvije sjednice, ali i planirane aktivnosti Demokrata.

Glavni odbor je podržao aktivnosti rukovodstva i drugih funkcionera partije u prethodnom periodu na realizaciji kampanje od vrata do vrata. Takođe, glavni odbor je ocjenio da je bojkot Parlamenta najefikasnije sredstvo demokratksog pritiska i da isti ne treba prekidati do ispunjenja svih uslova Demokrata. Osim toga, članovi Odbora su podržali intezivnu međunarodnu aktivnost Predsjednika i funkcionera Demokrata

“Glavni odbor Demokrata osnažuje odluku rukovodstva Demokrata  da u procesu razrješenja političke krize ne pregovara sa liderima DPS-a i predsjednikom Vlade Crne Gore, jer se sa onima koji su više puta pogazili sve dogovore i sporazume može funkcionisati jedino po sistemu “uzmi ili ostavi”. Samim tim, Glavni odbor smatra da je neophodno da DPS prvo prihvati održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i vanrednih lokalnih izbora u opštini Nikšić, zajedno sa redovnim predsjedničkim i lokalnim izborima, kao i izborne uslove opozicije i preporuke OEBS-a, a da se tek nakon toga formira Radna grupa od predstavnika svih političkih subjekata koja će pripremiti izmjene izbornog zakondavstva saglasno zahtjevima opozicije i preporukama OEBS-a.

Pored toga, članovi Glavnog odbora su jednoglasno donijeli veoma važne odluke. Prvo, Odluku o otvaranju unutarpartijskog postupka predlaganja kandidata za izbor odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje, skupštinama opština Mojkovac i Petnjica, i Skupštini opštine Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, na izborima koji će se održati 26.11.2017. godine. Osim ove, Glavni odbor je donio i Odluku o kriterijumima, broju i načinu predlaganja kandidata za odbornike u Skupštini Prijestonice Cetinje, skupštinama opština Mojkovac i Petnjica, i Skupštini opštine Tuzi, na istim izborima. Na kraju, Glavni odbor Demokrata je usvojio Odluku o utvrđivanju naziva izborne liste Demokratske Crne Gore za izbor odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje, skupštinama opština Mojkovac i Petnjica, i Skupštini opštine Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, na izborima koji će se održati 26.11.2017. godine”, stoji u saopštenju Demokrata.