POSTAVLJENA SIGNALIZACIJA I PUTOKAZI ZA TORINE I PEĆINU GRAD

Signalizacija za Torine i Pećina grad

Danas je TO Petnjica i opštinski aktivisti postavili vertikalnu signalizaciju odnosno putokaze prema arheološkom nalazišzu Torine i Pećini grad u Radmanskoj klisuri. Signalizacija je postavljena od magistralnog puta Bioča do samog lokaliteta. Projekat je realizovan preko lokalne TO Petnjica a autor i menadžer projekta je magistar Ismet Latić.

„Na zadovoljstvo svi nas, TO Petnjica je ovim aktivnostima dala novo lice našoj opštini jer do sada nijesmo imali turističku signalizaciju. Postavljanjem šest znakova na četri lokacije, počev od skretanja sa magistralnog puta u Bioči pa do samog lokaliteta Torine, turistima i svi posjetiocima ovog arheološkog nalazišta olakšaćemo dolazak do lokaliteta. Postavljanje signalizacije je u sklopu projekta Valorizacija arheološkog parka Torine i Pećina grad, koji smo realizovali u partnerskom odnosu sa Nacionalno turističkom organizacijom Crne Gore uz podršku opštine Petnjica. Ono što predstoji u narednom periodu jeste uređenje samog lokaliteta kao i poboljšanje infrastrukture, a tu prije svega mislim na pristupni put i uređenje prilaznog platoa. Očekujemo i nastavak saradnje, koja je bila malo je reći uspješna, sa Polimskim muzejom koji je u više navrata radio sondiranje na ovoj lokaciji. Imajući u obzir da je opština pokrenula proceduru da ovaj lokalitet uđe pod zaštitu UNESCO-a, smatram da podrška države neće izostati. Kao i mnoge aktivnosti koje smo imali u prethondom periodu i ova aktivnost je u svrhu unapređenja turističke ponude opština Petnjica i moram izraziti zahvalnost NTO Crne Gore koja prepoznaje i podržava naše aktivnosti. Uskoro će biti i završen sajt TO Petnjica tako da će sve aktivnosti biti prezentovane na njemu“, kazao je za portal Radija Petnica, Rešad Muratović, direktor TO Petnjica.

U okviru projekta „Valorizacija arheološkog parka torine i pećina grad“, koji je podržao NTO CG, ranije je izgrađena pristupna staza i staze između Torina i Pećina grad kao i vijadukt.

DENIS BOŽOVIĆ