PETNJICA PRVI PUT NA MANIFESTACIJI “DANI EVROPSKE KULTURNE BAŠTINE”

Ismet Latić i Samir Agović

Povodom obilježavanja manifestacije Dani evropske kultrne baštine, gosti našeg radija su bili predsjednik opštine Samir Agović i savjetnik predsjednika opštine, Ismet Latić. Sa njima smo razgovarali o samoj manifestaciji kao i o projektu kroz koji će se ova manifestacija realizovati u našoj opštini.
Agović je rekao da se ova manifestacija prvi put obilježava u Penjici.
,,Riječ je o manifestaciji koja je pokrenuta kroz saradnju Evropske komisije i Savjeta Evrope čiji je cilj približavanje kulturne baštine široj javnosti. Ovu manifestaciju svake godine odnosno svakog septembra obilježava 50 zemalja potpisnica Evropske konvencije o kulturi i bazirana je na lokalnom i nacionalnom nivou, a u odnosu na jedinstvenu temu koja se bira na evropskom nivou. Mi u našoj opštini po prvi put obilježavamo ovu manifestaciju i čast nam je što ćemo Petnjicu predstaviti i na ovaj način. Ovo je svakako prilika da sve lokalne zajednice svoju kulturu, tradiciju i običaje predstave na najbolji način. Petnjica je jedna od 12 opština Crne Gore koje su učesnice ove manifestacije i mi smo zbog toga jako ponosni.
Ismet Latić koji je ujedno i autor projekta Torine i Pećina grad je govorio o samom projektu i njegovom značaju za petnjičku opštinu.
,,Projekat valorizacije arheoloških nalazišta Torine i Pećina grad je projekat koji je multiplikativan i koji će se realizovati u više faza. Mi smo sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i sa Nacionalnom turističkom organizacijom već realizovali jednu fazu projekta a koja se tiče uređanja samih lokaliteta i izgradnje pristupne staze na pomenutim lokacijama. U okviru ovog projekta urađen je i vijadukt koji je dug 40 m i koji se veoma lijepo uklopio u sami ambijent Radmanske klisure. Nismo slučajno kandidovali ovu lokaciju, već zbog toga što ovdje imamo simbiozu izuzetnog prirodnog potencijala sa arheološkim potencijalom koji pokušavamo da na ozbiljan način valorizujemo i promovišemo. Cilj nam je promocija kulturnog i prirodnog bogatstva kako bi našu opštinu brendirali kao područje sa izuzetnim bogatstvima. Ovaj projekat posebnim čini i to što smo se njime uklopili i u ideju manifestacije Dani evropske kulturne baštine i ponudili oba segmenta, dakle, i onaj koji se tiče prirodnog ali i kulturnog bogatstva. Ovom prilikom bih pozvao građane da isprate dvije primarne aktivnosti ovog projekta a to je obilazak lokaliteta Torine i Pećina grad, 28. septembra u 11h a u 14h istog dana biće upriličena izložba pod nazivom ,,Torine i Pećina grad” sa ciljem prezentacije rezultata arheoloških istraživanja”, istakao je Latić.

SELMA ADROVIĆ