PETNJIČKI PARLAMENTARCI EFIKASNI

Sjednica SO Petnjica

Dvadeset treća redovna sjednica Skupštine opštine Petnjica je održana danas.
Uz sugestiju odbornika Izeta Adrovića da se posljednja tačka dnevnog reda zbog nepotpune dokumentacije ne uvrsti u dnevni red i predloga predsjednika Skupštine, Erola Muratovića da se u dnevni red uvrsti i tačka izbor i imenovanja, usvojen je sljedeći dnevni red:
1.Izvještaj iz oblasti primarne zdravstvene zaštite u Opštini Petnjica za 2016.godine;
2. Izvještaj o radu osnovnih i srednje škole na teritoriji Opštine Petnjica za 2016.godinu;
3. Odbornička pitanja i odgovori;
4.Predlog Odluke o stipendiranju studenata;
5.Predlog Odluke o pijacama;
6. Izbor i imenovanja;

O prvoj tački dnevnog reda izvještaj je podnijela direktorica Doma zdravlja ,,Dr Nika Labović” Berane, dr Zuhra Hadrović koja je kazala da Dom zdravlja u Petnjici funkcioniše sa 5 455 stranki kroz registrovane osiguranike, od toga je 863 djece dok su ostali registrovani kod izabranih ljekara. Dom zdravlja je obezbijedio i pet ambulanti koje rade paralelno sa objektom zdravstvene stanice u Petnjici koji ima 500m² i obuhvata ordinaciju doktora za djecu, dvije ordinacije izabranog ljekara, jednu ordinaciju za radiološka ispitivanja, biohemijsku laboratoriju i ambulantu. Ona je u izvještaju napomenula sve aktivnosti koje su se u minulom periodu sprovele, a koje se tiču rekonstrukcije objekta zdravstvene stanice (zamjena fasade, kotlova, stolarije…), kao i planovima koji su predviđeni za naredni period a od kojih je najvažniji onaj koji se tiče prilagođavanje objekta osobama sa invaliditetom. Naglasila je i to da je Zdravstvena stanica Petnjica za set usluga koje u ovom momentu pruža građanima dobro opremljena.

Za diskusije po ovoj tački dnevnog reda prijavili su se odbornici Šabo Ćeman, Zaim Ličina kao i predsjednik opštine, Samir Agović.
Odbornika Ćemana su zanimali odgovori na nekoliko pitanja kada će se obezbijediti dvadesetčetvoročasovno dežurstvo u Zdravstvenoj stanici Petnjica, kada će ova stanica prerasti u dom zdravlja, kada možemo očekivati poludnevni rad ljekara specijalista i kada možemo očekivati da Dom zdravlja Berane uloži u ambulante neka sredstva kako bi se stvorili bolji uslovi i za pacijente i za osoblje.
Odbornika Zima Ličinu je zanimalo kako je moguće da na današnje vrijeme ambulanta u Savinom Boru radi bez vode i mokrog čvora.
Predsjednik Agović se osvrnuo na pitanje otvaranja podstanice za hitnu medicinsku pomoć u Petnjici gdje je naglasio upućivanje zahtjeva sa sjednice Ministarstvu zdravlja uz podršku direktorice Hadrović.
Nakon završetka pretresa, ova tačka dnevnog reda je odlukom odbornika usvojena.

Izvjestilac o drugoj tački dnevnog reda je bio Asmir Šabotić koji je podnio izvještaj o radu osnovnih i srednje škole na teritoriji opštine Petnjica za 2016. godinu. Za učešće su se javili direktori osnovnih škola: Rifat Ramčilović, Sejdo Čilović i Aljko Rastoder, dok je odbornicu Mihriju Škrijelj zanimalo kada će se riješiti pitanje pristupa puta ka osnovnoj školi na Boru.
Ova tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena glasovima svih 16 odbornika.

Treća tačka dnevnog reda, odbornička pitanja.
Za odbornička pitanja su se prijavili odbornici: Zaim Ličina, Zumreta Skenderović, Adis Osmanović, Muharem Adrović i Senad Rastoder.

Zaima Ličinu je zanimalo šta je vladajuća partija uradila u prethodne četiri godine po pitanju zaposlenja pravoslavnog stanovništva u opštini, s obzirom da su i pripadnici pravoslavne vjeroispovjesti dio Petnjice.

Zumreta Skenderović je pitala da li je okončan žalbeni postupak za uređenje potoka u centru Petnjice i da li se radi na sanaciji puteva na udaljenim mjestima u opštini.
Od predsjednika opštine je dobila odgovor da za svrhu sanacije lokalnih makadamskih puteva predviđeno 200 000 eura.
I ova tačka dnevnog reda je usvojena.

Izvjestilac i obrađivač četvrte tačke dnevnog reda, predlog Odluke o stipendiranju studenata, bila je Nermina Muratović, a za diskusiju su se prijavili Selvudin Šabotić i Muslija Kalić.
Odbornik Šabotić je istakao da je odluka o stipendiranju studenata veoma značajna jer će biti dovoljan stimulans za mlade da uče i daju doprinos, kako samima sebi tako i svojoj opštini.
Ova tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

Izvjestilac šeste tačke dnevnog reda koja se ticala predloga odluke o pijacama je bila Anita Muhović. Prijava za diskusiju nije bilo i odluka je jednoglasno usvojena.

Izvjestilac posljednje tačke dnevnog rada je bila Nermina Muratović koja je odbornike upoznala sa razrješenjem člana Upravnog odbora DOO Komunalno preduzeće Petnjica Mehmeda Adrovića, predlog za novog člana je Elvis Mehović, kao i sa ostavkom koju je podnio Semin Šabotić na mjesto sekretara Opštinske izborne komisije.
Jednoglasno je konstatovana ostavka Semina Šabotića i za člana Upravnog odbora izabran Elvis Mehović.

Sjednica je održana u novoj administrativnoj zgradi opštine Petnjica a njom je presjedavao Erol Muratović.
Zbog još ranije najavljenog bojkota, odbornici SDP-a nisu prisustvovali kao ni odbornici Bošnjačke stranke. Sjednici je prisustvovalo 16 odbornika.

SELMA ADROVIĆ