NASTAVLJENA TREĆA FAZA IZGRADNJE VODOVODA MUROVSKO VRELO-BARE

Vodovod Murovsko vrelo - Bare

Danas su predstavnici lokalne uprave, na čelu sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem, obišli nastavak radova na vodovodu Murovsko vrelo – Bare. Tom prilikom, za portal Radija Petnjica, Samir Agović je istakao da je zadovoljan dinamikom i kvalitetom izvođena radova.
“Nastavljena je treća faza izgradnje vodovoda Murovsko vrelo. U ovoj godini ćemo realizovati investiciju u vrijednosti od 125 hiljada eura. Ministarstvo poljoprivrede je obezbijedilo 80 hiljada, opština Petnjica 20 hiljada, a građani 25 hiljada eura. U narednom periodu, položićemo 2.200 metara vodovodnih cijevi. Ove cijevi su bile veoma skupe jer je projektom predviđeno da cjevovod može da trpi pritisak do 25 bari. Nakon ugradnje ovih cijevi, slijedi lakša dionica gdje će, prema projektu, cijevi biti znatno jeftinije. Očekujem da ćemo uraditi više nego što je u ovom trenutku planirano jer postoji najava da ćemo imati i nekog od donatora koji su sremni da pomognu kod obezbjeđivanju cijevi. Napomenuću da je do sada uloženo 266.507 eura, a dužina i njegova cijena izgradnje, ovaj vodovod čini najveći vododovd u CG koji se trenutno radi. Karakteristike terena posebno u prvom dijelu, struktura zemljišta kao i niz drugih osobina, čine ovaj vodovodom jedinstvenim što ga svrsta u kapitalni projekat. Svima je poznato da smo uprvo zbog tih osobina, morali da angažujemo inženjersku jedinicu Vojske Crne Gore, koja je na profesionalan način, izvršila miniranje i probijanje vodovoda u dužini od 700 metara. Ovaj vodovod je objedinio više subjekata, ministarstvo, opštinu, vojsku i građen a kao rezultat jeste obezbijeđenih i uskoro ugrađenih cijevi u dužini od 7,5 kilometa što čini tek polovinu vodovoda Murovsko vrelo – Bare“, istakao je za portal radija, Samir Agović.
Sabro Šabotić, iz Tucanja, radi na vodovodo i ističe da, i pored toga što teren ne dozvolja brže izvođenje radova, dnevno se iskopa, položi i zatrpa oko 100 metara vodovodnih cijevi. „Jeste teren kamenit, ali zahvaljujući ljudima koji rukovode mašinama, radovi teku planiranom dinamikom. Ubrzo ćemo da i ovu dionicu ostavimo iza sebe a teren koji nas očekuje i koji je pred nama je znatno lakši pa će i nama biti olakšan posao“, istakao je Šabotić, radnik i nadzornik radova.
Trenutno se radovi izvode u MZ Lagatore, uz pojasni put koji vodi prema Boru i Savinom Boru. Ono što je takođe važno istaći to je da se saobraćaj odvija neometano jer je dio saobraćajne trake uvijek slobodna za vozila.

DENIS BOŽOVIĆ