SUVLASNIK FIRME”EURO BOR”, ISMAIL ARSLAN TUŽIO MUHOVIĆA

Ismail Arslan

Turski državljanin i biznismen Ismail Arslan, vlasnik tekstilne konfekcije „Arslan konfekcija“ sa sjedištem u Denizli (tURSKA) i suvlasnik DOO „EURO BOR“, Petnjica, podnio je Osnovnom sudu u Beranama tužbu protiv Adnana Muhovića, predsjednika OO BS Petnjica.

U tužbi se, između ostalog navodi, da “zbog grubog vrijeđanja duševnog integriteta i ugleda, iznošenja neistinitog činjeničnog tvrđenja, tužilac Arslan Ismail, trpi neimovinsku štetu koja se ogleda u subjektivom trpljenju duševnih bolova, povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, što predstavlja osnov postojanja prava za dosuđivanje naknade nematerijalne štete”.
Adnan Muhović je naime u izjavi za portal Radija Petnjica, iznio sumnju da su predstavnici turske fabrike protivnici demokratske vlade u Turskoj te da ima indicija da se radi o terorističkoj organizaciji FETO, tražeći od ambasade Turske da te sumnje provjeri, a ako se ispostavi tačnim, da uputi protesnu notu i da zaustavi namjere pojedinaca koji mogu da nanesu štetu kako Bihoru tako i Crnoj Gori.
U tužbi se navodi da je tuženi znao da iznesene sumnje ne odgovaraju istini, jer, kako piše u suprotnom bi Ismail Arslan b io lišen slobode i nalazio bi se u zatvoru zbog pokušaja državnog udara u Turskoj, a ne bi slobodno prelazio granične prelaze iz Turske, ne samo po zeljama Evrope već i Azije.

Prema informacija do kojih je došao portal Radija Petnjica, u tužbi se navodi da je tuženi, Adnan Muhović, iznio neistinito činjenično tvrđenje, tj.tvrđenje da neke činjenice postoje, i ako je dobro znao da one nijesu postojale, a sve sa namjerom da omalovaži Ismaila Arslanija, ponizi njegovo dostojanstvo, čast i ugled, pa da kod većeg broja građana Petnjice, Crne Gore i dijaspore koji su slušali i čitali na portalu radija, predstavi Ismaila Arslanija da on pripada terorističkoj organizaciji Fetulaha Gulena.

Tužilac Ismail Arslani, na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, traži da mu se isplati iznos od 5.000,00 eura, sa zakonskom kamatom počev od dana podnošenja tužbe pa do konačne isplate.

DENIS BOŽOVIĆ