BDZ ANKETA: 86 ODSTO PETNJIČANA ŽELI POLITIČKA OSVJEŽAVANJA

bdz

NVO ,,Sandžak EU regija“ u saradnji sa BDZ-om, sprovela je anonimnu anketu koja je obuhvatala opštinu Petnjica a koja se ticala pitanja socioekonomskog i političkog stanja u Petnjici. Prema ovoj anketi sprovedenoj na reprezentativnom uzorku, 71,7% ispitanika je nezadovoljno socioekonomskim stanjem u opštini Petnjica, njih 98,03% smatra da su potrebni novi magistralni i seoski putni pravci, kao i neophodnost prekograničnog putnog pravca Petnjica-Tutin.
Nažalost, 51,5% ispitanika smatra da zbog lošeg socioekonomskog stanja bolje uslove za život treba tražiti van Petnjice.
Veliki broj ispitanika, njih 96,7% smatra da labava granica po modelu evropskih regija, između gradova južnog i sjevernog dijela Sandžaka (Srbije i Crne Gore) bi dodatno olakšala i unaprijedila život u opštini Petnjica.
86,8% ispitanika smatra da su opštini Petnjica potrebna nova politička osvježavanja kao što je BDZ.
Kako su nam kazali iz BDZ-a, iz ove ankete, koja je obuhvatala većinu MZ opštine Petnjica, jasno se vide potrebe stanovnika Bihora o što skorijem rješavanju nagomilanih problema i da su svi u istom socioekonomskom problemu bez obzira kojoj političkoj grupaciji pripadali.