KROZ GRADILIŠTE DO PETNJICE

Radovi na putu Petnjica - Podvade

Do Petnjice ovih dana nije lako doći. Radnici i mašine kompanije Bemax rade na putu od Gusara do centra varoši, a česti su prekidi saobraćaja na samom ulazu u Petnjicu, kod motela gdje se radi potporni zid. Mašine rade u dijelu gdje se prošle godine rijeka Popča izlila i odakle je prijetila najveća opsanost za kuće na Plandištu.

Neuobičajeno toplo vrijeme za Bihor kao i velika prašina na pomenutom dijelu puta, razlozi su za nervozu i nestrpljenje vozača. Ipak prekidi traju kratko, od 30 do 50 minuta, pa se sve završi samo na gunđanju i negodovanju.