OKRUGLI STO U PETNJICI: NOVI ZAKONI ZA LAKŠE POSLOVANJE

Ministarstvo vanjskih poslova u saradnji sa Upravom za dijasporu i Opštinom Petnjica, juče je u sklopu obilježavanja dana iseljenika organizovalo okrugli sto na temu: Uslovi za ulaganja u svjetlu novih zakonskih rješenja.

Na samom početku okruglog stola predsjednik Opštine, Samir Agović je prisutnima poželio dobrodošlicu ističući činjenicu da je obilježavanje ovog datuma za Petnjicu istorijski dan  jer je nešto što Crna Gora obilježava u Petnjici.

,,Ovaj događaj je kruna našeg rada i prilika da vam se svima zahvalim i poželim dobrodošlicu. Svi mi danas imamo isti zadatak a to je povezivanje Crne Gore i dijaspore kada je u pitanju ekonomija. Da je interesovanje za to veliko, pokazuje i brojnost ljudi iz dijaspore na ovom skupu. Cilj ovog okruglog stola je da se novoj opštini pomogne ali i da se pošalje poruka da želimo zajedno da radimo na razvoju ove opštine. Mi smo naporno radili kako bi stvorili ambijet za ulaganje ovdje i mi želimo da budemo partneri novih ekonomija i politika u Crnoj Gori i regionu“-rekao je Agović.

On je takođe istakao da je cilj okruglog stola razgovor oko oslobađanja potencijalnih investitora od svih obaveza i dadžbina kako bi im dao podsticaj za nesmetano ulagaje. Na kraju je poručio da je Petnjica sigurna destinacija za ulaganje, sa sigurnim i odgovornim ljudima.

Direktor Uprave za dijasporu, Predrag Mitrović je prisutnima rekao da je skup prilika da se otvoreno razgovara o uslovima ulaganja preko novih zakonskih rješenja i da je u tom smislu već održana sjednica na kojoj su donijeti zaljučci koji će biti upućeni Vladi na razmatranje.

,,Stvaranjem uslova i akata za nesmetano ulaganje je veliki iskorak, ovo je prilika da razgovaramo o onome što smo uradili ali i onome što se još može uraditi. U narednom peridu ćemo raditi na umrežavanju stranih kompanija sa našim i pojednostavljivanju procesa aplikacije. Očekujem da će ovaj skup biti praksa u svakoj narednoj godini-zaključio je Mitrović.


Direktor Investicionog razvojnog fonda, Zoran Vukčević je pozvao sve prisutne da ujedinjenim snagama rade na razvoju svog grada i države.

,,Drago mi je što sam dio ovoga i pozivam sve vas da zajedno radimo na projektima koji mogu biti značajni za Petnjicu. Mi  sarađujemo sa svim međunarodnim organizacijama koje mogu biti podrška i do sada smo u Crnoj Gori obezbijedili 33. različite kreditne linije koje su podijeljene u četiri grupe. Prva grupa kreditnih linija je opredijeljena za preduzetništvo i riječ je o beskamatnom kreditu za biznis odnosno za one koji žele da ga pokrenu, druga grupa je namijenjena postojećim preduzećima za dalji rast i razvoj sektora kao što su: turizam, poljoprivreda, drvoprerada…Treća grpa je za rješavanje likvidnosti odnosno finansijska podrška za prevazilaženje problema i spašavanje preduzeća da ne odu u stečaj. Četvrta grupa kreditnih linija je za projekte u oblasti infrastrukture namijenjene opštinskim organima“, rekao je Vukčević.

On je dodao još i to da su obezbijeđene stimulativne mjere za podsticaj i pomoć manjim opštinama kao što Petnjica.

Branislav Đuranović, predsjednik Opštine Danilovigrad je govorio o koracima koje je danilovgradska opština napravila u cilju pomoći potencijanim investitorima. Neki od njih su definisanje industrijske i biznis zone i izrada generalnog i prostornog urbanističkog plana.

,,Stvorili smo pretpostavke za ulaganja, postigli da komunalije budu smanjene za one koji se bave proizvodnjom za 70%. Postigli smo smanjenje nezaposlenosti koje je sada ispod državnog prosjeka dok je prosjek razvijenosti opštine iznad državnog prosjeka. Danas imamo 15 miliona eura novih investicija i to samo za oblast proizvodnje“-istakao je Đuranović.

Na kraju obraćanja je pozvao dijasporu da ulaže u Crnu Goru ali i da svoje znanje primijeni ovdje.

Predsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima, Nenad Popović, rekao je su petnjičani ljudi koje odlikuje rad i odgovornost ali i vjernost svojoj domovini što je dokazano onda kada je trebalo obnoviti nezavisnost države.

,,Savjet na čijem čelu se nalazim je savjetodavno tijelo Vlade. Mi smo na nedavno održanoj sjednici usvojili zaključke koji će biti prenijeti Vladi i koji će, nadamo se, biti usvojeni.“

Kadrija Kurpejović – načelnik Direkcije za politiku i režim spoljne trgovine je prezentovao aktivnosti Ministarstva ekonomije odnosno resornog ministarstva u oblasti investicionog ulaganja.

Rukovodilac sektora za pravna pitanja, Aleksandar Mitrović je rekao da je okrugli sto organizovan u cilju smanjenja odlazaka iz naše države i naših gradova.

,,Želja nam je da svi putujemo i stručno se usavršavamo ali i da ovdje gradimo svoj dom, da stečena znanja i sposobnosti usmjerimo na svoju državu“-rekao je Mitrović.

On je govorio i o uslovima u kojima se može ulagati kao i o izmjenama zakona koje se tiču boljeg ambijenta ulaganja.

Bihorac Edin Latić koji je potpredsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima je sa prisutnima podijelio svoje iskustvo o pokretanju biznisa u Crnoj Gori.

Na okruglom stoli su još govorili i Ismet Rmčilović, član Savjeta za saradnju sa iseljenicima i Erol Ramusović, biznismen iz Bosne i Hercegovine.

U diskusiji su učestvovali Rešad Adrović i Remzija Camić.

SELMA ADROVIĆ