MARKOVIĆ: STVARAMO USLOVE ZA ČVRŠĆE VEZE DIJASPORE I DOMOVINE

Duško Marković

Premijer Duško Marković je u pozdravnom govoru na svečanoj dodjeli priznanja za dijasporu poželio dobrodošlicu svim iseljenicima u rodni kraj ističući da su ovih dana imali priliku da čuju o Vladinoj politici prema iseljenicima i njenim jasnim opredjeljenjem da se staraju uslovi za čvršće veze sa domovinom.
,,Ovu priliku bih iskoristio za podsjećanje na susret koji smo tačno prije godinu dana imali u Petnjici sa jednim dijelom iseljenika ovoga kraja. Tada smo bili zabrinuti zbog izazova koji su se nalazili pred nama a sada mogu ponosno da kažem da smo odgovorili na brojne izazove sa kojima smo se tada susreli. U avgustu prošle godine smo takođe govorili i o cilju članstva Crne Gore u NATO, za svega devet mjeseci smo i taj cilj ostvarili petog juna ove godine. Bila je to nesumnjiva potvrda napretka Crne Gore. Vjerujem da ste i vi boraveći u drugim zemljama mogli da osjetite taj napredak Crne Gore kao nove dvadeset devete članice NATO alijanse. Moram pomenuti i posjetu drugog čovjeka SAD-a, odnosno potpredsjednika SAD-a Pensa, koji će posjetiti Crnu Goru, što je za nas još jedan istorijski značajan dan i nesumnjiv znak podrške vodećih zemalja svijeta. Vodimo pregovore i sa Evromskom unijom i već smo stigli do 28 otvorenih poglavlja od ukupno 33 kao i tri privremeno zatvorena poglavlja. Daleko smo ispred svih država zapadnog Balkana u ovom procesu i nema sumnje da će Crna Gora biti prva naredna članica Evropske unije. Kapaciteti ove Vlade su snažno usmjereni prema tom pravcu.
Kapitalno važne korake Vlada je u prethodnom periodu preduzela na planu konsolidacije javnih konsolidacija, morali smo da povlačimo i radikalne rezove koji su neophodni da bi se stabilizovale javne finansije. Jedan od njih je naknada za majke koje je prethodna neprincipijelna parlamentarna većina podmetnula kao kukavičje jaje u naš finansijski sistem. Ovom prilikom se zahvaljujem većini majku koje su uvidjele da je riječ o neodrživom socijalnom primanju. Vlada će u kreiranju novog ambijenta socijalnih davanja posebno voditi računa o njima. Ekonomski rast u prvoj polovini godine zasnovan je na snažnoj investicionoj aktivnosti i rastu lične potrošnje i izvoza a sve nam je to donijelo nova zapošljavanja. U prvih šest mjeseci imamo porast zaposlenosti od oko 4% ili blizu 7000 novozaposlenih što je uticalo na dalji rast prosječne neto zarade. Mnogo je još pred nama a prije svega u oblasti sređivanja unutrašnjeg političkog ambijenta u Crnoj Gori, podsticanja dinamičnijih investicionih aktivnosti u našim ključnim sektorima. Sve će to doprinijti uvjerenju da se Crna Gora mijenja na bolje, da napreduje ka evropskim demokratskim standardima i da pruža sve više mogućnosti za svakog pojedinca i porodicu za kvalitetniji život. Vlada će u tom pravcu pojačati fokus ka iseljenicima kroz aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavništava ali i kroz direktnu komunikaciju sa iseljeničkim udruženjima i pojedincima zainteresovanim za vraćanje u svoju domovinu.“
Na kraju obraćanja je istakao zadovoljstvo što se ovakakav skup održava upravo u Petnjici jer je doprinos građana Petnjice u svim istorijski važnim momentima za Crnu Goru bio neizmjeran, za šta im je uputio zahvalnost. Takođe je uputio i čestitke svim dobitnicima priznanja u ime Vlade Crne Gore.

SELMA ADROVIĆ