LIČINA: DPS ZAPOŠLJAVA SAMO SVOJE; CIKOTIĆ: LIČINA SE NIJE NI POJAVIO NA INTERVJUU, KONKURS SPROVEO KADAR BS

Opštinska zastava na novoj zgradi petnjičke administracije
Petnjičanin Semir Ličina nedavno nije prošao na konkursu za vozača ICB mašine u Komunalnom preduzeću Petnjica. On tvrdi da nije primljen zbog toga što nije član DPS, a ne zbog neispunjenih kriterijuma iz konkursa.
Predsjednik komunalnog Mithad Cikotić stavio je partijsku knjižicu ispred svake diplome, jer je prošao aktivista DPS-a. Moje diplome “Rukovalac građevinskih mašina”, sve vozačke kategorije AM – B -B1 – B+E – C1 – C1+E – C – C+E – T, radno iskustvo od šest mjeseci i obuka na tim poslovima od šest mjeseci i diploma automehaničara, nijesu bile dovoljne da budem primljen”, tvrdi Ličina.
On smatra da je konkurs očigledno namješten.
“Učešće na konkursu su osporavali mnogi moji prijatelji i govorili mi da nema razloga za tim jer je sve namjesteno za aktivistu DPS-a. Međutim bilo je i onih koji su me nagovorili da konkurišem i pokažem javnosti da je ova država privatna država DPS-a”, kaže Ličina.
Sa druge strane, direktor Komunalnog preduzeća Petnjica, Mithad Cikotić za Radio Petnjica kaže da se na prvi konkurs niko nije javio, a da su se na ponovljenom prijavila dva kandidata, koji su prema dokumentaciji ispunjavali uslove predviđene konkursom.
“Zbog te situacije smo predvidjeli intervju za oba kandidata.
Kandidat Skenderović već devet mjeseci radi u Komunalnom preduzeću na određeno radno vrijeme i sa njim smo obavili razgovor, ali sa drugim kandidatom, Semirom Ličinom to nijesmo mogli uraditi jer porosto nije došao”, kaže Cikotić.
On je dodao da rukovodstvo Komunalnog nije jednopartijsko i da je zato netačno da se zapošljava jednopartijski.
“Tehnički direktor preduzeća je iz Bošnjačke stranke i on je sproveo kompletnu proceduru u vezi sa konkursom. Šta reći onda za optužbe o partijskom zapošljavanju. Ništa jer je sve jasno. Ovome samo treba dodati da je taj isti tehnički direktor zvao pomenutog Ličinu na probni rad, ali je od njega dobio odgovor da ne može da dođe jer je u Podgorici”, objašnjava direktor Komunalnog preduzeća.
On je nadalje napomenuo da je Ličina zaista ponudio potvrdu o radnom iskustvu od jednog privatnika kojom tvrdi da je obavljao rad na mašinama teške mehanizacije.
“Koliko je meni poznato, a i svima u opštini Petnjica, imenovani nije proveo na toj mašini ni jedan minut, a ne godinu. Ako Ličina već priča o nepoštovanju zakona, onda je pitanje zašto je uzurpirao javnu površinu i postavio trafiku u centru Petnjice. Eto toliki o njegovoj principijelnosti i poštovanju zakona“, zaključio je na kraju Mithad Cikotić, direktor DOO Komunalno preduzeće Petnjica.
S.R.