DIREKTOR SULJO MUSTAFIĆ, SA SARADNICIMA, POSJETIO BIRO RADA I OPŠTINU PETNJICA

Suljo Mustafić u Petnjici

 

Drektor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  Suljo Mustafić, sa saradnicima, boravio je u radnoj posjeti birou rada u opštini Petnjica. Tom prilikom, sastao se i sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem.

Tema razgovora sa  predsjednikom,  pomenuta je nezaposlenost, mogućnosti prevazilaženja problema zajedničkim djelovanjem nacionalne službe zapošljavanja i lokalne sapouprave.

Sjever će posebno biti u fokusu, obzirom na zaostajanje u regionalnom razvoju, siromaštvo i odliv stanovništva. Šansu vidimo u valorizaciji značajnih potencijala regije za poljoprivredu, drvopreradu i razvoj turizma.

Preduzetništvo, privatni biznis je prilika da povećamo zaposlenost u svim opštinama, ne samo na sjeveru Crne Gore. Potrebna je, smatra direktor, sinergija čitavog sistema, svih opština, Zavoda za zapošljavanje i državnih institucija kako bi pružili što snažniju podršku mladim, visokoškolcima, ženama u otpočinjanju sopstvenog biznisa.

“Zajednički ćemo nastupati sa Investiciono razvojnim fondom, na animaciji kreditnog otvaranja novih radnih mjesta. Zavod ima infrastrukturu po svim opštinama za tu logistiku, a kod IRF-a su povoljne kreditne linije”, naglasio je Mustaćfić.

Apostrofirajući ulogu Zavoda na povezivanju  značajnog broja partnera: poslodavaca, nezaposlenih, organizatora obrazovanja, lokalne samouprave, nevladinih organizacija, direktor je poručio da je  Zavod državna institucija, javni servis dostupan svim gradjanima, bez obzira koje su partijske, nacionalne ili neke druge pripadnosti.

Predsjednik opštine Petnjica je istako zadovoljstvom zbog posjete direktora Mustafića i značaj otvaranja kancelarije ove institucije u Petnjici. “ Imajući u vidu da je kancelarija Zavoda pod istim krovom sa opštinom, znači će da pored toga što zajednički radimo na realizaciji projekata od interesa za sve građane, i bolju koordinaciju i veću efikasnost. Inicijative koje smo uputili sa nivoa lokalne samouprave nailaze na razumijevanje i podršku kod Zavoda i mi smo ohrabreni podrškom koju dobijamo, da i dalje kreiramo i razvijamo zajedničke originalne projekte, sve u cilju smanjenja nezaposlenosti i poboljšanja ekonomskog statusa svih građana, kako u našoj opštini tako i na sjeveru CG” Istakao je predsjednik opštine Petnjica.