ZVANIČNO: U PETNJIČKOJ OPŠTINI UPSANO 57 ĐAKA PRVAKA

Škola

Upis nove generacije đaka u petnjičkim školama je završen 31. aprila. Prema zvaničnim podacima na cijeloj teritoriji petnjičke opštine, koja broji pet osnovnih škola, upisano je 57 đaka.
U petnjičkoj osnovnoj školi ,,Mahmut Adrović”, upisana su 22 đaka. Ova škola ima četiri područna odjeljenja: Radmanci, Ponor, Godočelje i Lagatore.
Osnovna škola ,,Tucanje” iz Tucanja broji svega osam novoupisanih đaka, osnovna škola ,,Savin Bor” takođe osam, trpeška škola pet, dok će škola ,,25. Maj” iz Vrbice imati 14 prvaka.
Broj upisane djece u odnosu na prošlu kao i na druge prethodne godine je znatno smanjen što građane Petnjice jako zabrinjava. Oni smatraju da je glavni razlog trenda pada broja učenika u Petnjici masovno iseljavanje stanovništva koje je i dalje aktuelno.

SELMA ADROVIĆ