HRAPOVIĆ: PETNJICA ĆE DOBITI DOM ZDRAVLJA

Kenan Hrapović
 Zdravstvena zaštita u opštini Petnjica pruža se na sveobuhvatan način u svim situacijama, redovnim i vanrednim, u skladu sa strateškim dokumentima. Ipak, učinićemo sve da sejoš više poboljša rekaoje resorni ministar Kenan Hrapović u odgovoru na poslaničko pitanje Suada Numanovića da li se planira otvaranje doma zdravlj a u Petnjici. Numanović je konstatovao da u Petnjici postoje prostorne i tehničke pretpostavke za otvaranje doma zdravlja, te da biosimboljoj zdravstvenoj zaštiti to doprinijelo sprečavanju migracije iz najmlađe crnogorske opštine.
Zakoni
Hrapović je objasnio da će Ministarstvo zdravlja pristupiti promjeni postojećih propisa, kako bi se stvorio normativni okvir za formiranje novih zdravstvenih ustanova. – Budžetom ćemo planirati novčana sredstva potrebna za izgradnju objekta u kojem će biti smješten dom zdravlja i služba Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Takođe, plani-raće se sredstva za zarade zaposlenih i nabavku neophodne opreme – kazao je Hrapović.
Pokrivenost
Ministar je istakao daje dostupnost usluga primarne zdravstvene zaštite stanovništva ruralnih područja opštine i rad izabranih doktora, osim u Zdravstvenoj stanici Petnjica organizovan u pet povremenih seoskih ambulanti/zdrav- stvenih punktova. Zdravstvena stanica Petnjica ima ordinaciju izabranog doktora za djecu, dvije ordinacije izabranih doktora za odrasle, a na raspolaganju je biohemijska laboratorija i ultrazvučna dijagnostika Opšte bolnice Berane, kao i apoteka Montefarma. Rad izabranih doktora za odrasle radnim danom organizovan je u dvije smjene, od sedam do 15 časova i od 15 do 21 čas. Subotom od sedam do 15 časova. Osim toga, izabrani doktori za djecu rade ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom u prvoj smjeni od osam do 12 časova podsjetio je Hrapović.
Spremni za hitne slučajeve
Po riječima ministra Hrapovića, u Petnjici su spremni i za hitne intervencije. Zbog eventualnog hitnog sanitetskog transporta pacijenata od mjesta događaja do urgentnog centra Opšte bolnice u Beranama, u zdravstvenoj stanici Petnjica stacionirano je sanitetsko terensko vozilo, dok je od 15 do sedam časova narednog dana u neprekidnoj pripravnosti tim za hitan sanitetski transport. Tim čini vozač iz jedinice za sanitetski prevoz i medicinski tehničar. Nedjeljom je pripravnost organizovana 24 časa, a kroz formu pripravnosti, i van radnog vremena obezbijeđeno je prisustvo doktora u slučaju hitnih medicinskih intervencija kazao je Hrapović.
IZVOR: POBJEDA