ĆEMAN: SVAĐA BS I DPS USPORILA RAZVOJ OPŠTINE

Isljam Ćeman, SD

Predsjednik OO SD Petnjica Isljam Ćeman je povodom četiri godine od vraćanja statusa opštine Petnjici rekao da je taj događaj bio opravdan jer Petnjica polako dobija oblike ozbiljne lokalne samouprave koja treba da bude servis građanima i koja treba da pomogne u poboljšanju kvaliteta života na ovom prostoru.

“Kada govorimo o tome da li se nešto postiglo i koliko se postiglo u proteklom periodu, svakako, smo mišljenja da se moglo bolje i da se moglo više postići, ali moramo biti i fer i pošteni pa se sjetiti da je opština u proteklom periodu imala mnogo problema, prije svega oko konstituisanja same administracije i službi koje treba da ima lokalna uprava. Da li je moglo brže i efikasnije pitanje je, a mi smo svakako mišljenja da jeste a mislimo, prije svega, na komunalne službe i druga preduzeća koja su od vitalnog značaja za funkcionisanje lokalne samouprave i servisiranje potreba građana. Krivca za to svakako nećemo tražiti ali svakako treba imati na umu da smo u proteklom periodu imali jednu koaliciju na vlasti koja je loša funkcionisala i koja se svodila na svađe koalicionih partnera. Da bi se razriješila ta situacija koja je imala katastroflne posljedice za cijelu opštinu, SD je preuzeo odgovornost i ušli smo u vlast kako bismo prevazišli nastalu krizu i doprinijeli bržem razvoju i rješavanju lokalnih problema. Naravno da ima i pozitivnih pomaka, a to se ogleda u izgradnji prelijepe zgrade opštine sa najmodernijim sadržajima koji treba da ima jedna ozbiljna administracija, početak izgradnje puta Petnjica Berane, planiranje izgradnje novih infrastrukturnih projekata koje će doprinijeti boljem kvalitetu života na ovom području. Socojaldemokrate će svakako pomoći i učestvovati u razvoju opštine Petnjica, kako sa državnog nivoa tako i u vršenju lokalne vlasti gdje ćemo predlagati nove projekte koji su značajni za Opštinu Petnjica, a to smo dokazali u prethodnom periodu, gdje su naši ministri i poslanici mnogo pomagali i dalje pomažu i učestvuju”, rekao je predsjednik OO SD-Petnjica Isljam Ćeman.