SIMOVIĆ U PETNJICI NAJAVIO NASTAVAK PODRŠKE I NOVE PROGRAME ZA RAZVOJ BIHORA

Simović u posjeti Eko milk Radmančica

Poljoprivredna proizvodnja i prerađivački kapaciteti na području opštine Petnjica unaprijeđeni su u proteklom periodu, ali postoji značajan prostor da se postigne mnogo više, obzirom na velike, ali nedovoljno iskorišćene, potencijale petnjičkog kraja u oblasti poljoprivrede. U tom pravcu Vlada će u saradnji sa lokalnom samoupravom nastojati da stvori uslove za dalji rast proizvodnje i konkuretnosti poljoprivrednih proizvođača na ovom području, za koji je poljoprivreda ključna razvojna šansa, kao i uslove za bolji kvalitet života i ostanak, posebno mladih ljudi, u Petnjici.

S tim ciljem danas je opštinu Petnjica posjetio potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović, sa saradnicima. Simović je tom prilikom, zajedno sa predsjednikom Opštine Petnjica Samirom Agovićem, kao i predstavnicima IRF-a, posjetio više poljoprivrednih proizvođača, obišao kooperative Vrbica i  Eko milk – Radmančica, i na posebnom sastanku u Centru za kulturu razgovarao i sa ostalim poljoprivrednim proizvođačima sa ovog područja.

Simović je ocijenio da je obilazak vrijednih domaćina i uspješnih preduzetnika u Petnjici dobra prilika da se iskaže zadovoljstvo zbog uspješno završenih brojnih projekata, kako u dijelu seoske infrastrukture, tako i ulaganja u pojedinačna poljoprivredna gazdinstva, da se sagleda dinamika započetih projekata, a ono što je posebno važno da se danas napravi dogovor o tome šta je potrebno i moguće uraditi u narednom periodu sa nivoa Vlade, u saradnji sa lokalnom samoupravom i poljoprivrednicima.

Nakon obilaska proizvođača, Simović je istakao da je ohrabren onim što je vidio, jer je, kako je kazao, evidentan rast proizvodnje i konkuretnosti.

„Nabavljena su i nova grla stoke, nova mehanizacija, obrađene su nove površine, usvojeni novi standardi. Istovremeno, primjećujemo da treba dosta toga uraditi, da ima dosta neiskorišćenog poljoprivrednog zemljišta na koje treba zasaditi, posijati, da ima farmi kojima treba nova tehnologija, mehanizacija“, kazao je Simović.

Ističući da su to sve izazovi koje treba zajednički savladavati, kroz nastavak dijaloga kakav je danas bio u Petnjici.  Petnjica je bogato područje, u kojem žive časni i vrijedni domaćini iz 25  bihorskih sela. Njima treba pažnja, živa riječ, sa tim vrijednim ljudima treba nastaviti kontinuirani dijalog, njih treba čuti i razumijeti, evidentirati njihove potrebe, kako bi u narednom periodu naše razvojne politike bile još ambicioznije i kako bi se svi zajedno radovali novim uspjesima“, kazao je Simović.

On je posebno izrazio zadovoljstvo što je posjetio Petnjicu u prvom danu Ramazana, ističući: „Vjerujem da će i ovaj mjesec ramazanskog posta doprinijeti daljem jačanju univerzalnih vrijednosti: mira, dobrote, humanosti, solidarnosti i saosjećanosti,  kao i daljem jačanju međusobnog uvažavanja i duha zajedništva po kojima je i Petnjica i Crna Gora prepoznata, u regionu i šire. Kako bi to nastavili  zajedno da njegujemo, nadograđujemo, posebnu pažnju moramo posvetiti razvoju ekonomije i stvaranju pretpostavki za kvalitetniji život stanovnika Petnjice. To je naš današnji zadatak, zajednička obaveza i siguran sam da ćemo tome uspješno odgovoriti, kazao je Simović obraćajući se poljoprivrednim proizvođačima i stanovnicima ovog kraja.

U cilju sagledavanja potreba u dijelu unapređenja ruralne infrastrkture, kao najvažnijeg preduslova za dalji razvoj, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede obišao je danas i katun Pločnik, na koji stoku izdiže 40 domaćinstava. Tom prilikom sagledane su mogućnosti rješavanja problema vezanih za elektrifikaciju i nasipanje puta. Kad je riječ o vodosnabdijevanju na zadovoljstvo prisutnih poljoprivrednih proizvođača saopšteno je da počinje gradnja vodovoda Višnjica, za koji je sredstva već uplatilo Ministarstvo poljoprivrede i Opština.

Petnjičani imaju još jedan razlog za zadovoljstvo, a to je činjenica da će ova opština biti jedna od sedam u Crnoj Gori u kojoj će se realizovati projekat unapređenja ruralne infrastrukture i razvoja klastera, po osnovu nedavno potpisanog ugovora između Vlade i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD). „To je ugovor vrijedan četiri miliona eura kredita i dva miliona eura granta. Dio tih linija će biti usmjeren ka Petnjici, što je ovdje primljeno sa posebnim zadovoljstvom. U narednom periodu sa pažnjom  ćemo pratiti realizaciju i tog projekta. Znači, pored Agrobudžeta, EU fondova, pridružuje se i taj novi IFAD projekat. Vjerujem da ćemo brzo biti svjedoci i novog MIDAS-a  koji pregovaramo, koji će biti još izdašniji i sadržajniji nego prethodni MIDAS“, kazao je Simović.

Predsjednik Opštine Samir Agović izrazio je zadovoljstvo posjetom potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, ističući da su dosadašnje podsticajne mjere Ministarstva i Vlade dale jako pozitivne efekte za za razvoj poljoprivrede, ali da vjeruje da će nastavak podrške i angažovan odnos sa nivoa države dati još bolje rezultate. „Poljoprivreda je u Petnjici prepoznata kao velika razvojna šansa, i to su naši ljudi prepoznali. Raduje me što sve više mladih ljudi to prepoznaje. Uz snažnu podršku Vlade nastojimo da realizujemo dodatne podsticajne mjere i nove programe, da poboljšamo seosku infrastrukturu,  kako bi Petnjičani, posebno omladina, prepoznali poljoprivredu kao šansu za ostvarivanje egzistencije za svoje porodice i ostali na ovom području.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović na kraju posjete Petnjici gostovao je na Radiju Petnjica.