BOŠNJAČKA STRANKA ĆE I DALJE RADITI NA JAČANJU CRNE GORE

Bošnjačka stranka je povodom 21. maja- Dana nezavisnosti Crne Gore i obilježavanja jedanaest godina samostalnosti, uputila čestitke svim građanima Crne Gore i iseljenicima širom svijeta.

“Ovo je dan kada je 21. maja 2006. godine, obnovom nezavisnosti Crna Gora ponovo postala međunarodno priznata država na demokratski odžanom referendumu.

Podsjećamo da je Bošnjačka stranka bila dio bloka za nezavisnu i suverenu Crnu Goru. Veoma smo ponosni na pripadnike bošnjačkog naroda iz Crne Gore, a posebno dijaspore koji su dali nesebičan doprinos u povratku njene državnosti.

Smatramo da je čin obnove nezavisnosti 2006. godine potpuno opravdao tadašnju viziju koja se odnosila na jačanje državnog integriteta i punu afirmaciju države na međunarodoj sceni, što predstavlja jedan od temeljnih programskih zalaganja BS-a.

Članstvo Crne Gore u NATO alijansi označava izgradnju sigurnosnog okvira dugoročno važnog za bezbijednost, stabilnost i ekonomski razvoj.

Bošnjačka stranka će i dalje aktivno učestvovati u jačanju Crne Gore i njenih institucija, a sve u cilju stvaranja stabilnog i demokratskog društva utemeljenog na višenacionalnom i viševjerskom skladu u kome će ljudska i manjinska prava biti podignuta na viši nivo”, stoji u saopštenju BS.