TRAJNO RIJEŠTI PROBLEME PORODICA BERIŠA U PETNJICI

Beriša

Danas su predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava zajedno sa potpredsjednikom Opštine Muslijom Kalićem, obišli dvije porodice Beriša, povratnike iz Njemačke.

Kalić je rekao da je cilj posjete trajno rješavanje statusa ovih porodica.

“Opština se od samog početka zalagala da se to pitanje riješi trajno i od te namjere nećemo odustati”, rekao je Kalić.

Sokolj Beganaj je u ime Ministartsva rekao da država u narednom periodu treba još više da radi na rješavanju pitanja koja se tiču smještaja, školovanja, upošljavanja, zdravstvenog osiguranja i drugih važnih obaveza za ova i slična lica.
“U tom smislu bih posebno istakao zalaganje petnjičke lokalne samouprave za rješavanje svih tih pitanja, koje prednjači u odnosu na sve druge“, istakao je Beganaj.

Mirela Ramčilović je saopštila da se nakon upoznavanja sa stanjem porodica Berišaj obratila nadležnim institucijama kao i upravi za zbrinjavanje izbjeglica koja djeluje u okviru Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Primarno nadležne institucije predlažu da se ove porodice prijave za regionalni stambeni program, odnosno za stanove koji se u ovom slučaju grade u Beranama. Na taj način bi njihovo stambeno pitanje bilo trajno riješeno”, rekla je Ramčilović.

SELMA ADROVIĆ