PROJEKAT NVO U PETNJICI ZA TRANSPARENTNOST SUDOVA

Predstavnici NVO “Centar kreativnih vještina” u saradnji sa NVO “Centar za demokratsku tranziciju” su danas u Petnjici realizovali projekat čiji je cilj povećanje transparentnosti rada sudova u Crnoj Gori i ukazivanje građanima na prava koja imaju pri sprovođenju sudskih postupaka.
Građani su od predstavnika ovih NVO mogli čuti objašnjenja o besplatnoj pravnoj pomoći, krivičnom postupku, parničkom postupku, organizaciji sudova i odgovornosti sudija.
Slobodan Tomašević, izvršni direktor NVO “Centar kreativnih vještin”, je za naš portal rekao da se nada da će ovaj projekat umnogome pomoći građanima u sagledivanju svojih prava kada je riječ o sprovođenju sudskih postupaka.
On je napomenuo je projekat finansiran uz pomoć Evropske komisije u Crnoj Gori.

SELMA ADROVIĆ