PREDSJEDNIK POZVAO NVO IZ PETNJICE DA PREDLOŽE KANDIDATA ZA KOMISIJU

Petnjica

Predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović,  uputio je javni poziv NVO sektoru da predlože kandidata za članove Komisije za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

“Nevladina organizacija koja predlaže kandidata uz predlog za člana komisije  duzna je da priloži:Dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija, osnivački akt i Statut nevladine organizacije, kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi  za prethodnu fiskalnu godinu, odnosno potvrdu da nije poreski obveznik  po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda,   reference kandidata, dokaz o crnogorskom državljanstvu  i prebivalištu kandidata u opštini Petnjica,  dokaz da kandidat ima najmanje jednu godinu iskustva na izradi i realizaciji projekata nevladinih organizacija, izjavu kandidata da nije javni funkcioner , lokalni službenik i namještenik , član organa upravljanja političke partije i da prihvata kandidatur, da predloženi kandidat ima najmanje IV – 1 nivo  kvalifikacije srednjeg opšteg ili strucnog obrazovanja”, stoji u  Javnom pozivu predsjednika opštine koji se odnose na uslove za kandidata za člana Komisije za finansiranje projekata NVO.

U pozivu piše da kandidatate može preložiti NVO koja je registrovana i koja obavlja djelatnost u Opštini Petnjica najmanje godinu prije raspisivanja Javnog poziva i može predložiti samo jednog kandidata.

Rok za predlaganje kandidata je osam dana dana objavljivanja javnog poziva.

Prijava se podnosi svakog radnog dana od 8 do 16 časova na pisarnici opštine u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Predlog za članove komisije za finansiranje projekata NVO predstavnika nevladinih organizacija”

 SELMA ADROVIĆ