KOLIKO NVO DOPRINOSE RAZVOJU PETNJICE

Juče je u kabinetu predsjednika opštine, održan radni sastanak predsjednika Samira Agovića i predstavnika NVO sektora iz Petnjice. Ovo je bila dobra prilika da se razgovara sa predstavnicima civilnog sektora sa predsjednikom opštine o unapređenju saradnja kao i o tome kako i na koji način određene organizacije mogu pomoći da se određeni projekti i određena pitanja tretiraju na najbolji mogući način. Na sastanku se došlo do zaključka da nevladin sektor nije dobro organizovan. Naime, veliki broj njih nije izvršio preregistraciju koju su prema zakonu bili u obavezi a i dalje su aktivni i nakon osnivanja opštine. Ono što je ogroman problem, a na koji je ukazao Enver Rastoder iz NVO Centar za seoski razvoj, na teritoriji opštine Petnjica trenutno postoji 30 subjekata NVO sektora i jedna fondacija. Prema njegovim riječima, postoje organizacije koje nemaju efekta, i da je potrebno hitno da se definišu one koje rade i koje imaju efekta.

Bećo Šabotić, predsjednik udruženja penzionera, ukazao je na to da treba da se vidi koliko građani imaju koristi od nevladinih organizacija i koji se saglasio sa konstataciom na postojanje velikog broja NVO organizacija a njihov doprinos je skoro beznačajan. Takođe, istakao je i da njegovo udruženje broji oko 700 članova, penzionera a da pri tome nemaju prostorije.

“Broj prisutnih predstavnika NVO udruženja, najbolje govori o ozbiljnosti pojedinih NVO udruženja“, istakao je Bećo Šabotić. Na sastanku se dogovorilo da sledeći sastanak bude za sedam dana na kojem će predstavnici NVO sektora imati priliku da predlože svoje kandidate za komisiju koja će se baviti raspodjelom budžetskih sredstava u iznosu 5 000 eura.

„Znam da su predstavnici NVO sektora očekivali i veća sredstva, ali to su za sada naše mogućnosti za ovu godinu. U koliko se pokaže da u ovoj godini ta sredstva iskoriste na pravi način, sasvi sigurno će to dodatno obavezati lokalnu upravu da u narednim godinama razmišlja o povećanju sredstava za nevladine organizacije. Moram da naglasim, ovdje se radi o sredstvima koja su potrebna za sufinansiranje projekata jer su same nevladine organizacije dužne da ostala sredstva koja su potrebna za realizaciju njihovog projekta, iznađu kroz neke druge izvore finasiranja, a da ova sredstva mogu koristi samo kao podršku onog dijela što se tiče lokalne uprave“, izjavio je nakon sastanka, Samir Agović za portal radija.

On je takođe ukazao da postoji nekoliko organizacija koje su dale veliki doprinos u segmentu kulture i promociji turističkih vrijednosti opštine Petnjica.

„Ima potencijala i ohrabrujem ljude iz NVO sektora da i dalje budu aktivni i da će lokalna uprava kako smo i obećali, nakon prelaska u novu zgradu, obezbijediti prostor makar za nekoliko nevladinih organizacija koje jesu aktivne i koje će imati bolje uslove. Sa porukama koje su se čule na ovom sastanku, ubijeđen sam da saradnju možemo unaprijediti i podići na veći nivo a sve sa ciljem da se što više projekata realizuje na području naše opštine“, kazao je Agović.

On je skrenuo pažnju predstavnici NVO sektora da nije samo opština jedini faktor koji može da obezbjeđuje sredstva, već i u državi postoji nekoliko adresa na kojima se može sa projektima konkurisati.
Sastanku su prisustvali predstavnici šest nevladinih organizacija i to onih koje su najaktivnije na teritoriji Bihora, i koje, prema riječima čelnog čovjeka opštine, daju veliki doprinos za razvoj sredine po mnogim segmentima.

D.B.