FORMIRANA MZ RADMANCI, ENVER RASTODER PRVI PREDSJEDNIK

Enver Rastoder

Mještani Radmanaca, nakon dužeg vremena od podnošenja inicijative za formiranje MZ, konačno su 18. aprila formirali savjet i izabrali predsjednika MZ Radmanci.

Zbor građana su zakazali i vodili predstavnici lokalne uprave na čelu sa potredsjednikom Muslijom Kalićem, sekretarom Zikom Alilovićem i pravnikom u opštini Asmirom Šabotićem. Na zboru je izabran savjet od 11 članova a većinom grasova Savjeta odlučeno je da prvi mandat i prvi predsjednik MZ Radmanci se povjeri Enveru Rastoderu.

„Ako imamo u vidu da je ovo prvo formiranje ove MZ, onda je pred ovim Savjetom i predamnom kao predsjedniku, velika obaveza i izazov za sve ono što nas čeka a što je trebalo da se odavno uradi. Nadam se da ću uz podršku kako građana tako i lokalne uprave, naravno uz koordinaciju sa Savjetom MZ, uspjeti da olakšamo životne potrebe mještana ove mjesne zajednice“, izjavio je za portal radija predsjednik MZ Radmanci, Enver Rastoder.

DENIS BOŽOVIĆ