VLADA CRNE GORE ULAŽE 275 HILJADA EURA ZA IZGRADNJU OBJEKTA U PETNJICI

Samir Agović

Juče je predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović je sa predstavnicima ministarsva finansija i ministarstva rada i socijalnog staranja, dogovorio dinamiku aktivnosti koje su vezane za izgradnju objekta za potrebe nekoliko jedinica ministarstava, koje po zakonu imaju svoje filijale u svim opštinama.

To je bila prilika da se sa nivoa lokalne uprave pruži podrška u pripremi dokumentacije za raspisivanje Javnog poziva za izradu projekta za izgradnju pomenutog objekta. Građani Petnjice će, prema riječima predsjednika opštine dobiti, još veći nivo usluga koje će pružati službe Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i Ministarstva zdravlja. U budućem novoizgrađenom objektu biće smještene prostorije službe Centara za sicijalni rad, služba Zavoda za zapošljavanje, Fonda PIO, Fonda zdravstva.

„Sredstva za ovaj projekat je obezbijedilo Ministarstvo rada i sosijalnog staranja u iznosu od 275 hiljada eura, a biće realizovano preko UNDP-a. Opština je obezbijedila lokaciju i oslobodiće plaćanja komunalija investitora zbog javnog interesa, što znači da ćemo u partnerskom odnosu raditi ubrzanom dinamikom kako bi se ova investicija u potpunosti realizovala u ovoj građevinskoj sezoni. Ovo je još jedna potvrda dobre saradnje lokalne uprave i Vlade Crne tako da možemo konstatovati da se Petnjica i sa ovim objektom značajno mijenja kada su u pitanju usluge koje pružaju nadležna ministarstva i to će se svakako upotpuniti sa servisom koji obezbjeđuje lokalna uprava i vjerujem da smo na taj način obezbijedili punu satisfakciju ljudima sa prostora naše opštine, kada su u pitanju njihova očekivanja radi zadovoljenja potreba koje imaju kao svi građani u ostalim opštinama“, izjavio je Samir Agović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ